Det viktigste enkelttiltaket for Fair play og oppfølging på arenaen

En trener og en lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp, og for å sikre en fin ramme rundt aktiviteten er kampvert et tiltak som har vist seg å være vellykket. Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget har en vert som tar i mot gjester, og en kampvert har også en tydelig og respektert rolle under kampen. Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play og sørge for at kamplederen (dommer) får tilstrekkelig med støtte.

Kampverten har på en egen kampvertvest og har med seg foreldrevettkort. Se for øvrig punktene under for oppgaver som kampverten kan inneha. Vi har i tillegg definert tre forskjellige rollebeskrivelser som er nedlastbare: Kampvert enkel – Kampvert mediumKampvert viderekommen. Disse rollebeskrivelsene viser mulige måter å utøve kampvertrollen på ut fra ambisjons- og erfaringsnivå.

Å spille kamper er et høydepunkt for både store og små! NFF ønsker at kampene foregår innen rammer som gir gode opplevelser for alle involverte – både spillere, trenere, foreldre og dommere.

Sertifiserte Kvalitetsklubber skal ha kampverter på sine hjemmekamper.

Det er utarbeidet retningslinjer for hvordan klubben skal skape gode rammer rundt alle barne- og ungdomskamper i klubbens regi, både seriekamper og turneringer.

Klubben bør sette sin ære i at det skal være gøy for motstanderne å komme på besøk, og det primære er de involverte, men det vil også styrke klubbens omdømme at man blir kjent for å ha gode rammer rundt kampene.

Kampverten spiller en sentral rolle i arrangementet og er klubbens ansikt utad i kampsammenheng. Oppgaven som kampvert kan gjøres på omgang blant foreldrene, og retningslinjene gjør dette til en konkret og overkommelig oppgave.

Før kampen:
Sørge for at garderober, bane og mål er i orden.
Ønske velkommen begge lag og dommer (e).
Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen.
Minne hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet.
Minne trenere og dommer om å organisere Fair play-hilsen før kampstart.
Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.

Under kampen
Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser.
Prate med dommer i pausen.
Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken. Vise til/dele ut foreldrevettregler og klubbens verdier.
Påse at alle tilskuere oppholder seg 1-2 meter unna sidelinjen
Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere både mot spillere og dommer.

Etter kampen:
Minne trenere og dommer på å organisere Fair play-hilsen, samt Handshake for Peace.
Takker begge lag og dommer
Ta initiativ til rydding rundt banen etter kampslutt

Turneringer:
Kampvertene er viktige for å gjøre turneringen til en god opplevelse for store og små – og øker sjansen for at gjestende lag kommer tilbake neste år. Se også forslag til rollebeskrivelse i nedlastbar fil. Benytt rollebeskrivelsen som inspirasjon eller adopter den direkte – viktigst er det at vi kommer i gang med bruk av kampverter. Det er også et krav i Breddereglementet at det benyttes kampverter i turneringer arrangert av medlemsklubber i NFF.

Før turneringen:

Arrangør utnevner en kampvertansvarlig som setter opp en passende gruppe kampverter i forhold til antall baner og antall kamper. 2-3 timers vakter kan være passende.
Kampvertvester og foreldrevettkort bestilles i god tid fra NFFs nettbutikk.
Kampvertene samles i forkant av turneringen der ansvar og oppgaver gjøres tydelige – jfr. kampvertregler.
Arrangør må kommunisere kampverter og deres rolle tydelig i invitasjon og i all senere info til påmeldte lag.

Mulig organisering og rollebeskrivelse

Under turneringen:

Kampvertansvarlig samler alle kampverter til et morgenmøte. Vester og kort deles ut og vaktliste gjennomgås.
Kampvertene utfører sine gjøremål jfr. kampvertreglene.
Arrangør kan bruke høyttaleranlegget til å gjøre alle oppmerksomme på kampvertene
Kampvertene kan utgjøre juryen til kåring av Fair play-priser der det er aktuelt.

Etter turneringen:

Kampvertansvarlig samler alle til et evalueringsmøte som gjerne har en liten påskjønnelse til kampvertene for god innsats. Et notat fra møtet leveres til ansvarlig arrangør.

Ved behov for varsling: https://nittedalil.no/fotball/om/varsling/