Besøksadresse: Kvernstuveien 5, 1482 Nittedal.

Postadresse: Boks 75, 1486 Nittedal.

Mail: fotball@nittedalil.no

Leder:
Øystein Nygård, mail: oystein.nygaard@gmail.com, tlf: 952 60 211

Sekretær:
Lynn Hagen, mail: lynn.hagen@hotmail.com, tlf: 400 66 025
Skal/kan kontaktes når det gjelder: Medlemskontakt. Delegerer til korrekt person dersom denne ikke kan utføre selv.

Nestleder og Sportslig leder:
Kjetil Jotvedt, mail: kjetil.jotvedt@gmail.com, tlf: 907 28 600
Skal/kan kontaktes når det gjelder: Medlemskontakt. Delegerer til korrekt person dersom denne ikke kan utføre selv.

Anleggsansvarlig og Kvalitetsklubbansvarlig:
Kenneth Rein Heggebakken, mail: k.rein-heggebakken@getmail.no, tlf: 408 47 356
Skal/kan kontaktes når det gjelder: Drift og vedlikehold anlegg (baner, bygninger og lys). Brøyting av baner. Klipping av gressbane.

Kasserer:
Lena Løkken Krogsveen, mail: lena.lokken@gmail.com, tlf: 901 82 893
Skal/kan kontaktes når det gjelder: Medlemskontigenter, treningsavgifter, utgiftsrefusjoner.

Arrangementsansvarlig og Ansvar for utmerkelser:
Finn Ove Søfting, mail: finnovesofting@hotmail.com,  tlf: 416 68 707
Skal/kan kontaktes når det gjelder: TINE-fotballskole. 3v3. Andre arrangementer. Nomineringer.

Materialforvalter:
Aslak Tveito, mail: aslak@simula.no
Skal/kan kontaktes når det gjelder: Innkjøp av baller, drakter, utstyr til lagene. Beskrivelse av hva lagene kan kjøpe blir spesifisert Facebook-siden til Trenere og Lagledere.

Dommer-/kampvert og Fair Play ansvarlig:
Irene Sophia Brørs, mail: irene.s.brors@gmail.com, tlf: 920 41 204
Skal/kan kontaktes når det gjelder: Spørsmål rundt dommerutvikling, fairplay og kampverter.

Dugnadsansvarlig og Kioskansvarlig for styret:
Lynn Hagen, mail: 
lynn.hagen@hotmail.com, tlf: 400 66 025
Skal/kan kontaktes når det gjelder: Spørsmål dugnader, kiosk og garderober. 

Koordinator gutter barnefotballen 6-12 år:
Henrik H. Sønsteby, mail: hnrksnstb@gmail.com, tlf: 920 97 702
Skal/kan kontaktes når det gjelder: Oppstartskullet. Stort og smått vedrørende guttelagene i barnefotball – Nina hjelper deg enten selv eller henviser videre til rette vedkommende.

Koordinator jenter barnefotballen 6-12 år:
Hans Petter Høien (HP Høien), mail: hp.hoien@hotmail.com, tlf: 474 57 918
Skal/kan kontaktes når det gjelder: Oppstartskullet. Stort og smått vedrørende jentelagene i barnefotball – HP hjelper deg enten selv eller henviser videre til rette vedkommende.