Kåre Bollums Løkkefotballprosjekt

Da du var liten kom du deg på banen selv og visste at vennen dine var der. For mange av dagens barn og ungdom er det ikke sånn lenger, det er ikke slik at det bare er å dra til banen og være sikker på at de andre allerede er der. Derfor ønsker fotballgruppen å legge til rette for aktivitet på anlegget, gjennom prosjektet Bollums løkkefotball.

Kåre Bollum testamenterte en sum til Nittedal Fotball ved sin bortgang og ønsket at denne skulle brukes til fotballspillere i alderen 6-12 år i Nittedal Fotball. Pengene er øremerket barna og skal ikke brukes til å lønne egne trenere, eller til innkjøp av utstyr. Kiosken deler feks ut gratis vafler eller pølser.

Selve aktiviteten er løkkefotball. Lek på tvers av alder og kjønn og styrt av barna selv.

Er du over 12 år? Selvsagt kan du også komme, men husk da på at du er størst og spill helst sammen med de andre i din aldersgruppe.

Aktiviteten foregår i fotballsesongen. Følg med på Facebook.