NIL Fotball har laget en presentasjon om laglederrollen.

Her kan du finne alt du trenger som lagleder i NIL Fotball:
Lagleder NIL Fotball