Årshjul NIL-Fotball er svært dynamisk ift kretsens stadige oppdateringer, frister og aktiviteter gjennom året.

Dette er derfor ikke hensiktsmessig å ha her.

Nyeste versjon krets finnes på https://aarshjulet.nif.no/arshjul?w=uc7efabd30

For NIL-Fotball så sendes forespørsel til administrasjonsleder på mail: lynn.hagen@hotmail.com;

For dugnader er årshjulet forholdsvis stabilt:

Årshjul dugnader frivillighet

For lagledere og trenere vil årshjulet kunne være noe dynamisk, og vi mangler noen per idag som kan vedlikeholde dette.

https://aarshjulet.nif.no/arshjul?w=uc15fa8dea&fbclid=IwAR2CCzKBibG57v74-cZlF2Ca-46wHVgznPbErXB_K1Fv_IrXjh3xugn1QjY