Spillerutviklingstrening i NIL fotball

Sist oppdatert: 11.02.2017

Bakgrunn

Spillerutviklingstrening (SU) er et ekstratilbud til de med ferdigheter og/eller
motivasjon over gjennomsnittet. Tilbudet er et av NIL fotball sine tiltak for å
realisere Norges fotballforbund sin visjon om best mulig, lengst mulig og flest
mulig.

Målsetninger

 1. Gi et ekstra treningstilbud til de spillere med ferdigheter og/eller
  motivasjon over gjennomsnittet.
 2. Gjennomføre treninger med god kvalitet, høyt tempo og med fokus på
  fotballforståelse. Samt fokus på utvikling av individuelle ferdigheter og
  stimulering til ansvar for egen utvikling.
 3. NIL fotball får oversikt over talentene i klubben.
 4. Spillerne blir kjent på tvers av årskullene.
 5. Spillerne føler seg ivaretatt og sett av NIL fotball.

Om SU-treningene

 1. Tilbudet er primært for aldersgruppen 12 til 15 år.
 2. Dette er et tilbud som kommer i tillegg til de ordinære treningene med
  eget lag. Dersom det er konflikt, så prioriteres SU-treninger fremfor lagets
  treninger. Kamp prioriteres fremfor SU-trening.
 3. Intensjonen er å gjennomføre 1 trening i måneden i seriesesongen og 2
  treninger utenom seriesesongen.
 4. SU-treningene finansieres delvis av egenbetaling.

Krav til de som får tilbud

 1. Ferdigheter – Gode basis fotballferdigheter.
 2. Innsats – God innsats på treninger og kamp.
 3. Holdninger – Gode holdninger og lyst til å utvikle seg som fotballspiller.
 4. Egentrening – Lyst til å drive egentrening ut over organisert trening.
 5. Stiller regelmessig på lagets treninger og SU-treninger.

Uttak

 1. Det er trener og SU-trener som tar ut spillere til SU. Utvelgelsen skal
  godkjennes av sportslig utvalg.
 2. Spillere som ikke tilfredsstiller kravene som stilles kan miste tilbudet.
  Dette gjøres i samråd mellom trener og SU-trener.
 3. Uttak og evaluering av spillere gjøres halvårig, men spillere kan tas inn/ut
  ved behov.

Nittedal fotball sitt tilbud om SU-trening vil i noen grad måtte tilpasse seg de
ulike årskullene og tilbudet evalueres fortløpende.