Nittedal idrettslag inviterer til medlemsmøte! Torsdag 23. November klokken 2000 på NIL Huset.

Fotball, Friidrett, Innebandy, Nittedal IL, Ski, Uncategorized

Nittedal idrettslag inviterer til medlemsmøte!

Tema for kvelden: «Hvilken plass har idretten i Nittedal og i midtbygda i fremtiden»

Torsdag 23. November klokken 2000 på NIL Huset.

Bygda vår er i vekst og vi vet at 80-90% av befolkningsveksten kommer her i midtbygda.
Dette krever større arealer både til skoler og sentrum og planer for dette er presentert grundig den siste tiden.
I denne forbindelse er mange av våre medlemmer bekymret for våre idrettsanlegg og det er usikkerhet rundt idrettens plass i dette bildet. Vi i NIL har jobbet aktivt mot kommunen i mange år og har en god dialog med kommunens ledelse.
NIL har derfor invitert Ordfører og Varaordfører til å møte våre medlemmer.
Ordfører vil gå igjennom de planer som er utarbeidet i 2017 og tegne et bilde av idrettens plass i fremtidens Nittedal.

Vi serverer kaffe og kake for å feire at NIL for første gang i historien har rundet 2 000 medlemmer!

Vel møtt!!

Mvh
Hovedstyret i NIL
Sverre Strøm Torjuul
Leder