HUSK ÅRSMØTE I MORGEN!

A-lag, Fotball, Gutter 00, Gutter 01, Gutter 02, Gutter 04, Gutter 05, Gutter 06, Gutter 07, Gutter 08, Gutter 19, Gutter 99, Jenter 02, Jenter 04, Jenter 05, Jenter 06, Jenter 07, Jenter 08, Uncategorized

 

ÅRSMØTE 2016

NITTEDAL IL – FOTBALL

Tirsdag 1. mars 2016 kl. 19.00 NIL-klubbhus, 2. etasje

  

AGENDA

  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Valg av 2 personer til underskriving av protokoll
  4. Valg av styre
  5. Årsmelding fra NIL-fotball 2015
  6. Regnskap for 2015
  7. Budsjett for 2016
  8. Innkomne forslag