Møte i nytt Sportslig Utvalg NIL Fotball

A-lag, Fotball, Gutter 00, Gutter 01, Gutter 02, Gutter 04, Gutter 05, Gutter 06, Gutter 07, Gutter 08, Gutter 99, Jenter 02, Jenter 04, Jenter 05, Jenter 06, Jenter 07, Jenter 08, Uncategorized

NIL-huset 26.nov kl 19.30.

Vi er i gang med en spennende prosess som skal løfte oss som klubb. I løpet av vinteren skal vi:

– skrive og bli enige om en ny Sportsplan, som inneholder hvordan vi har tenkt å få til et godt sportslig miljø, hvordan vi håndterer og utvikler talenter, hvordan vi gir de yngste en god start og et godt tilbud, hvordan vi utvikler oss som trenere osv.

– bemanne opp et SU som skal følge opp Sportsplanen i 2016 og utover

Dette angår alle oss som holder på med fotball i NIL Fotballs regi, og dersom du benytter anledningen til å bidra vil du også være med å forme klubbens framtid. Det oppfordres sterkt til å delta i prosessen gjennom vinteren, og vi forventer at minst en person fra hvert lag stiller. Send mail til :

 

Giert von der Lippe: giertvdl@gmail.com

Påmelding ASAP og senest 23.november!

Trenerkurs