Arbeid med utvikling av Nittedal IL

Fotball, Friidrett, Innebandy, Nittedal IL, Ski

Hvordan skal Nittedal IL se ut i fremtiden og hvilket fundament skal klubben styres ut fra?
Nittedal IL skal utarbeide ny virksomhetsplan for perioden 2019 – 2023 som skal legges frem på årsmøtet i 2019.
Idrettslagets virksomhetsplan skal skape identitet, bidra til en felles kultur, og forståelse av hva og hvem idrettslaget er til for.
Virksomhetsplanen skal inneholde hovedmål, delmål, innsatsområder og suksesskriterier. Et godt forankret fundament bidrar til å skape én klubb noe vi i hovedlaget er opptatt av.

I tillegg til hovedlaget, gruppeledere og andre sentrale personer er det ønskelig at flere engasjerer seg og bidrar i dette arbeidet. På den måten kan også DU være med å forme fremtidens Nittedal IL.

Kathrine Strand Hammond fra Akershus idrettskrets vil være med i hele prosessen.

Første møte blir lørdag 20.oktober kl.09.30-15 på Ski-hytta. I tillegg er det satt av tre onsdager 30.okt, 14.nov og 28.nov kl.18-21. Det er ikke nødvendig at alle er med på alle kveldene, men møtet lørdag 20.oktober ønsker vi at flere deltar på.

Foreløpig agenda for møtet 20.oktober :

1. Velkommen – presentasjon av deltakere

2. Kort gjennomgang av rapport og arbeidet fra 1. klubbutviklingsmøte.

3. Forventningsavklaring til dagens møte/kick off

4. Vi repeterer øvelsen ”drømmeklubben” – hvordan vil vi at Nittedal IL skal se ut i fremtiden?
5. Idrettslagets visjon, verdier og virksomhetsidè – de 3 v-er – vi jobber med organisasjonsraketten
6. Hovedmål og delmål, innsatsområder, suksesskriterier og virkemidler – vi jobber med organisasjonshjulet
7. Handlingsplan – og hva kan vi iverksette allerede i 2018?

Parallelt med arbeidet med ny virksomhetsplan er det vedtatt at vi skal ha to arbeidsgrupper som skal jobbe med henholdsvis ”En helhetlig sportslig profil for NIL” og ”Felles retningslinjer for dugnadsarbeid i NIL”.
Det er utarbeidet mandat til begge gruppene. Arbeidsgruppa som skal jobbe frem et forslag til en helhetlig sportslig profil for NIL ledes av sportslig ansvarlig i NIL Meike Hesselink. Gruppa som skal jobbe frem et forslag til felles retningslinjer for dugnadsarbeid ledes av organisasjonsansvarlig i NIL Ingrid Tveit.
Har du tanker og meninger om dette vil vi gjerne at du blir med i dette arbeidet. Ta kontakt med lederne i de enkelte gruppene, daglig leder Jørgen Klem eller organisasjonsansvarlig Ingrid Tveit.