2014-10-22 19.44.05
Gjennom vintersesongen vil vi åpne for noe fotball for den som har tid og lyst. Det er viktig med allsidighet og siden mange av barna også har andre vinteraktiviteter i tillegg, er det foreldrenes ansvar å begrense aktivitetsnivået for hver enkelt.
 
MANDAGER kl.1730-1830 på kunstgresset
For de som har lyst og anledning vil det bli fotball på 7-er banen hver mandag.
LØRDAGER kl.13-14 i Bjertneshallen
Foreldre-barn fotball lørdager for de som har lyst og mulighet. Her vil det ikke være noen bestemt trener tilstede, men det er basert på at noen foreldre tar ansvar.
Meningen er at man kan invitere til spill via Facebook-gruppen vår og nøkkel kan hentes hos Finn Ove.

 

 

Trenere for lagene er: Trine Olsen, Finn Ove Søfting, Trine Sevaldrud, Jon-Ludvig Valen og Ruben Nadarajah. Lagleder: Bettina Slyngstadli