Det skjer mye i Fotballgruppa!

A-lag, Fotball, Gutter 00, Gutter 01, Gutter 02, Gutter 04, Gutter 05, Gutter 06, Gutter 07, Gutter 08, Gutter 10, Gutter 19, Gutter 99, gutter-09, Jenter 00, Jenter 01, Jenter 02, Jenter 04, Jenter 05, Jenter 06, Jenter 07, Jenter 08, Jenter 10, Jenter 15, Jenter 17, jenter-09, Løkkelørdag, Nittedal IL

 

Etter en hektisk vårsesong og sommer er vi nå godt igang med innspurten på seriespill i alle lag i klubben. Aktiviteten er høy over hele linja, og resultatene er som de skal være – noen kamper vinnes, noen tapes, men fotballgleden er på topp!

Styret i Fotballgruppa tenkte det var på tide med en statusoppdatering på hva som har skjedd og hva det jobbes med i klubben for at spillere skal ha et best mulig tilbud, og trenere og lagledere skal ha en fotballhverdag som blir litt bedre hver dag.

 

Oppstart og sesongstart

 

Styret ble operativt i mars og akkurat i tide til å gjøre de siste forberedelsene til oppstart av sesongen. Det var mange nye i styret og mange merket sikkert at det var mye “armer og bein” i starten. Dette beklager vi selvsagt, og håper at det ble bedre etter hvert. Rollefordelingen i styret ble klart på første møte og den ser ut som dette:

 

Materialforvalter – Ole Hatlevik

FIKS-ansvarlig og nestleder – Kjetil Jotvedt

Økonomiansvarlig – Elin Torp

Sportslig Leder – Giert von der Lippe

Inntekts- og sponsoransvarlig – Petter Moseby

Anleggsansvarlig – Halvor Melby / Kenneth Rein-Heggebakken

Sosialminister – Finn-Ove Søfting

Dugnadsansvarlig, Alt-mulig-kvinne / styresekretær – Lynn Hagen

Styrets leder – Øystein Nygård

 

For at medlemmer og ledere/trenere skulle enkelt få svar på noen av de mest frekvente spørsmålene ble det laget en Chatbot på Facebook som gir kontaktdetaljer, svarer på enkle spørsmål om rutiner innenfor en rekke områder og ikke minst kan gi deg vaffeloppskriften til kiosken… Dette gav en mulighet for den enkelte å skaffe seg informasjon raskt og når som helst. Den gav også mulighet til å sende melding direkte med forespørsel til styret og melding direkte til styreleder. Dette gjorde at antall henvendelser gikk betydelig ned, og bot´en utvikles stadig til å kunne svare på flere og flere spørsmål. Så langt har mer enn 100 personer fått svar på sine ting gjennom denne kanalen

Styret har hele tiden siden oppstart sett behovet for å strukturere de fleste deler av klubben på en slik måte at det er lett for alle å finne informasjon, forstå hva som gjelder i klubben og sikre likebehandling uansett hvem som sitter i styret. Struktur er også sentralt i å skape en klubb som kan utvikle seg fremover og ikke løse samme oppgaven flere ganger – når en sak er løst skal den løses på samme måte neste gang den dukker opp.

Det forrige styret igangsatte en jobb for at Nittedal IL Fotball skulle få status som kvalitetsklubb. Dette er en satsning fra NFF for å hjelpe klubbene til nettopp å etablere en styringsstruktur og en kvalitet på alt som gjøres – fra det administrative til det sportslige. Dette arbeidet videreføres og styret jobber mot at Fotballgruppa skal ha status som kvalitetsklubb innen utgangen av sesongen 2018.

Mange kan mene at dette er for lang tid å bruke – og vi er enige i at det er lang tid. Det som i hovedsak vil ta lang tid er ikke de strukturelle delene av “sertifiseringen” men kompetansekravene som denne innebærer. Kvalitetsklubb har tydelige krav til spesielt trenerkompetanse og kursing på tvers av klubbens lag, men også innenfor det enkelte lag og kull. Dette kommer til og ta tid å implementere, og det vil også medføre ekstra timer for den enkelte trener. Dette har vi respekt for og vet tar tid. Men vi må starte – vi ønsker alle at klubben skal utvikle seg videre, med litt høyere kvalitet enn før – da er dette veien å gå

 

Løkkelørdag

 

I vår etablerte et gjeng ildsjeler, med styrets godkjennelse og støtte, et uformelt tilbud på lørdags formiddag som ble døpt Løkkelørdag. Prinsippet bak dette tiltaket var enkelt – spille fotball på “løkka” (les: Sentralia). Det ble gjennomført som et prøveprosjekt i vår og ble etablert som et fast tiltak nå i høst. Det er fortsatt en del jobb for å få dette inn i den ordinære driften av klubben – spesielt i forhold til ansvar for gjennomføring og litt på formatet som velges. Det kommer til å gjennomføres løpende nå i høst og med en mer etablert gjennomføringsstruktur fra neste år. Da vil også lagene få en lørdag hver hvor det er “ansvarlig voksne” tilstede på Løkka. Det er flere som var med på starten av tiltaket, men vi må rette en spesiell takk til Morten Tretterud Lund for hans engasjement for å få dette igang.

 

Trenerveiledning og spillerutvikling

 

Før sesongen 2017 ble det ansatt 2 trenerutviklere som skulle jobbe med trenere på feltet og komme med tips og forslag om forbedringer eller variasjoner av treningene for de ulike lagene. Samtidig skulle de ta ansvaret for den nyetablerte spillerutviklingsgruppen fra G/J12 og opp. Vi mistet dessverre en veileder i juni, men intensjonen med tiltaket er i grove trekk gjennomført, og vi jobber nå med å se på hva vi kan forbedre frem mot neste sesong. Både med hensyn på struktur og fokus for våre ressurspersoner.

 

Veien videre – hva jobbes det med nå?

 

Styret har i hele perioden hatt møter hver 4. uke med aksjoner fra møte til møte, for å drive utviklingen av klubben videre. Mellom møtene er det stor aktivitet innenfor de fleste områder. En av de tingene som har tatt mye tid for deler av styret siden juni, har vært arbeidet med å få på plass en revitalisering av jentefotballen i klubben. Dette ble aktualisert av behovet for etablering av et J17-lag fra neste sesong. J15 i år er et stort kull med 20 jenter, og det samme er J14. Fundamentet er til stede for etablering av en J17-satsning for første gang på mange år. Allerede ved inngangen til sesongen 2019 vil gruppen på J17 nærme seg 40 spillere fra egne rekker – under forutsetning at ikke for mange slutter. Det jobbes nå intenst med å få på plass en sammenhengende struktur fra J17 og hele veien ned til J12. Stikkord er samarbeid på tvers av kull, tilbud til både de som ønsker å satse og de som ønsker å spille fotball, men kanskje ikke vil trene 3-4 ganger hver uke. Målet er å etablere et tilbud til alle jentene i klubben så lenge som mulig, og kanskje kan vi gå på en Dame A-lagskamp i sesongen 2019/2020…?

Vi har ikke glemt gutta oppi dette. Det er tydelige tanker om å ta en gjennomgang av alle lagene og strukturen rundt disse, samt tydeliggjøre samarbeidet mellom lagene også der. Elementer som hospitering, innlån/utlån av spillere og treningssamarbeid er ting som skal gjennomgås og etableres i en form som gjør at alle vet hva som gjelder, og vi kan få mest mulig ut av de trener- og lagleder-ressursene som vi har i klubben.

 

Hva skjer med Sentralidrettsanlegget?

 

Det har vært en god del engasjement rundt den prosessen som er med etablering av ny plan for Idrett og Friluftsliv i kommunen. Det er KJEMPEBRA! Spesielt har det vært engasjement rundt fremtiden til vårt kjære idrettsanlegg midt i bygda vår. Det er mye rykter og derfor redsel for at dette skal nedbygges, fjernes og at det skal bygges boliger på hele anlegget.

Det foreligger ingen konkrete planer om dette, men det skjer mye i bygda vår og med den sterke befolkningsveksten vi vil få i vår kommune samt utbygging av både sentrum og skoler, så er dagens anlegg under press.

Hovedlaget og Fotballgruppa jobber sammen med alle de andre gruppene inn mot kommunen og de prosessene som skjer der. Sverre Torjuul og Kristian Bjerke i Hovedstyret har en veldig god dialog med alle aktører i dette og er i tett og god dialog med hele toppledelsen i kommunen. Vi følger med og det jobbes VELDIG bra med dette og Hovedlaget vil snart komme med ytterligere informasjon.

 

Alt det andre…

 

I tillegg har ildsjeler i klubben gjennomført en 3v3 turnering, TINE Fotballskole, deltatt på utallige turneringer, skapt glede og mestring for barna og ikke minst hatt det utrolig gøy. Vi vet at det er en rekke ting som sikkert kunne vært bedre og/eller gått raskere, men det skjer utrolig mye positivt i klubben. Det skal vi glede oss over.

Om kun kort tid kommer det ut en Trener- og Laglederundersøkelse hvor vi, i tillegg til en del formalia, kommer til å be om innspill på hva vi skal satse på videre, hva som må forbedres og ikke minst – om du er med videre til neste år. Vi håper at alle tar seg 3-5 minutter for å svare på denne undersøkelsen slik at vi har et godt fundament for jobben videre frem mot neste sesong.

 

På vegne av Styret i Nittedal IL Fotball,

 

Øystein Nygård,

Styreleder, Nittedal IL Fotball

M: fotball@nittedalil.no

T: 952 60 211