Vi søker treningsveileder og klubbutvikler

A-lag, Fotball, Gutter 00, Gutter 01, Gutter 02, Gutter 04, Gutter 05, Gutter 06, Gutter 07, Gutter 08, Gutter 10, Gutter 99, gutter-09, Jenter 02, Jenter 04, Jenter 05, Jenter 06, Jenter 07, Jenter 08, Jenter 10, jenter-09

NIL Fotball er en klubb i vekst og har rundt 550 spillere fra 5-6 årsalderen og opp til A-lag.

Trenerne i klubben er våre viktigste bidragsytere til å nå vår ambisjon om lengst mulig, best mulig og flest mulig. I dag består trenerkollegiet stort sett av foreldre med og uten formell trenerkompetanse. Disse har uttrykt behov for veiledning og råd om hvordan man bli bedre trenere, og vi ønsker derfor å ansette to personer i en betalt rolle som treningsveileder.

Vervet er et nytt initiativ og vi ønsker personer som brenner for å videreutvikle Nittedalsfotballen generelt og trenerveilederrollen spesielt.

Vi forventer at de som engasjeres har flere års fotballtrenererfaring, formelle trenerkurs og personlig egnethet. Vi planlegger å dele ansvaret for veiledning mellom de to veilederne, men de vil jobbe etter samme prinsipper og etter rammer lagt av styret og Sportslig Utvalg. En mulig fordeling vil f.eks kunne være én veileder i barnefotballen 6-12 år og en i ungdomsfotballen 13-19 år.

 

Hovedoppgaver:

  • Være en ressursperson og støttespiller for det øvrige trenereapparatet, hvor formålet er å heve kvaliteten på det daglige trenerarbeidet. Herunder bistå med planlegging, kursing, øvelser og gjennomføring av trening.
  • Bygge klubbkultur og sørge for at vi får kontinuitet og sammenheng i hele treningsarbeidet vårt i tråd med sportsplan.

Sportslig utvalg har utarbeidet en liste med detaljerte oppgaver som må diskuteres og prioriteres ut fra kandidatenes ønsker og erfaring.

 

Stillingene forsøkes i utgangspunktet med ett års varighet – deretter evalueres ordningen.

Høres dette interessant ut? Send søknad til Nittedal Fotball: fotball@nittedalil.no