Lagkassa

Jenter 08

Hei!

Jeg vil be om at dere betaler inn kr 300 per spiller til lagkassa for å
dekke fellesutgifter for resten av året. Jeg hadde en liten opptelling og
fant ut at jeg har kr 7600 utestående som jeg har lagt ut for påmeldinger,
mens det bare er kr 6100 i lagkassa (dvs jeg satte penger inn i den når
dere betalte inn i våres men har ikke tatt ut noe så langt 🙂

Dere kan Vippse til 480 12 777 (Trond Viggo Erlandsen) – så setter jeg over
til lagkassa. Dere kan også sette rett inn på lagkasse kontoen:
2222.03.58899. Pengene går stort sett til påmeldingsavgift til turneringer,
men når det er andre felles arrangementer for laget kan lagkassa dekke
utgifter til disse også.

Mvh,
Trond Viggo Erlandsen – lagleder NIL J 2008