Arbeidsinnstruks kjøkkentjeneste i morgen

Jenter 08

Arbeidsinnstruks kjøkkentjeneste på NUS

-Første vakt møter i sekretariatet.

– Øvrige møter avtroppende vakter på skolekjøkkenet på NUS som
ligger i 2. etasje med trapp opp fra aulaen

– ALLE vakter tar med seg en kaffekanne med kaffe. Kanner må lånes
under hele turnering, hentes igjen etter turneringsslutt.

-Siden alle nå skal ha med kaffekanne kan dere få med deres egen
kanne når dere er ferdig med deres dugnad. Forutsetter at vi har nok
utplassert.

– På kjøkkenet skal man steke vafler, kutte salat og tomater til
grill, kutte opp frukt til fruktbeger samt koke opp kaffe.

– En egen forsyningsgruppe vil hente varer på kjøkkenet til
fordeling kiosker/grill

– Krysse av på liste for innlevert vaffelrøre, listen skal ligge
klar.

– Siste vakt vasker og rydder etter seg på sitt område og hjelper
til andre steder på området,

– INGEN forlater området før hele turneringen er ryddet eller man
får tillatelse til å gå.

– Husk, dette er en felles dugnad, her hjelper vi hverandre 🙂

Ved andre spørsmål ring Nina B. Fornes 997 45 866