Blått lag kamp mandag 8/6

Jenter 08

Hei!

 
Blått lag har neste kamp mandag 8/6 17.55 på Fet. Avstanden er ikke så lang, men ettermiddagstrafikken er traurig fra Lillestrøm. Vi møtes derfor 16.30. Hvis noen ikke rekker å møte her nede, eventuelt kjører sjøl uten å møte, så er det fint om jeg får vite om det. 
 
Njål