Dugnad utsatt igjen (for tredje gang)

Jenter 05

Det er heller ikke i dag mulig å utføre alle dugnadsoppgavene. Vi utsetter derfor igjen dugnaden! Neste tirsdag den 26 mai er nå ny dato. Vi beklager dette.
Det kan hende at de som har sagt ja til å komme i dag, ikke kan neste uke. Sjekk med dine om dette.