Bruk av bilder på web

Jenter 02

Det er gjort et vedtak i hovedlaget NIL om at all bruk av bilder av barn på våre nettsider skal være godkjent av foreldrene på forhånd. Unntaket kan være at bildene er tatt på lang avstand, at det er gruppebilder eller bilder av barn i aktivitet.
Dette er nedfelt i Brukerbetingelsene til NIL sine nettsider (nederst på siden).

Ber derfor om at alle foreldre gir en tilbakemelding til undertegnede hvis dere ikke ønsker at bilder av deres barn skal publiseres på Jenter 02 sine sider.

Mvh Terje
Epost