Informasjon om dugnader

Gutter 08

Her kommer viktig informasjon om kommende dugnader:

 

Vårdugnad på sentralanlegget skjer 5.mai 2015 kl 17.30. Vi skal vi stille med minst 4 stk, så vi trenger noen som melder seg til dette (se egen sak)

 

– 3v3 cup lørdag 13.juni. Vi vil få oppgaver i forbindelse med denne turneringen. Vi vet foreløpig ikke hvilke oppgaver laget vårt får tildelt, så dette kommer vi nærmere tilbake til. Hold av datoen!

 

– Kioskdugnad uke 24-25.

Her følger en oversikt over vaktene vi har i kiosken uke 24 -25. Hvis det ikke passer den datoen du er satt opp, ber jeg dere om å bytte innbyrdes.

Kioskvakt oversikt 2015

Listen er også sendt ut på mail.

 

Alle som har dugnad i kiosken skal ha med 1 porsjon vaffelrøre av den oppskriften som er lagt ved her under Reviderte PRAKTISKE OPPLYSNINGER…

 

Kiosken skal være åpen fra 17-21 mandag til torsdag. Vi har delt opp vaktene slik at to er ansvarlig fra 16:45 til 19 og neste to fra 19-ca 21. Hvis det er A-lagskamp skal kiosken være åpen frem til pause ca 21:15. Følg med på baneboka for å se kampoppsett.

 

Kiosken skal også være åpen fredag – søndag hvis kamp. I og med at det er 3v3 turnering helgen 13. juni er det ikke satt opp noen ansvarlig for kiosken 12.-14. juni. Hvis det blir endringer kommer vi tilbake til dette når baneboka er oppdatert. Siste helgen 19.-21. juni er det satt opp 2 stk. hver dag i tilfelle det blir satt opp kamper. Baneboka er ikke oppdatert så langt frem i tid foreløpig.

 

Arbeidsinstruks for kioskdugnad samt oppskrift på vaffelrøre finner du her

Reviderte PRAKTISKE OPPLYSNINGER for Fotballkiosken 2014

 

Baneboka finner du her

Banebok NIL Fotball 20150422