Nytt anlegg på Sentralia – Historien for NIL på Sentralidrettsanlegget

Fotball, Nittedal IL

NIL Fotball skal nå i gang med å renovere kunstgresset på Sentralia, men dette er langt fra første gang NIL Fotball gjør ting på anlegget. Historien om NIL Fotball  og Sentralia strekker seg tilbake nesten 50 år.

NIL Fotball har en stolt og lang historie helt tilbake til 1932, men ved oppstart av Fotballgruppa i NIL så var det ikke Sentralia som var “hjemmet” til aktiviteten – det var Bjertnestangen. Området hvor i dag NIL Tennis blant annet har sitt flotte anlegg, og hvor Maxbo og Elkjøp hjelper kunder i Nittedal, var frem til 1973 hjemmebanen til det nyetablerte fotballaget i Midtbygda.

I denne perioden var det også store endringer gjennom årene. En av de største endringene kom i 1945/46 da NIL Fotball kjøpte en tomt i området og kunne etablere en bane på 97 x 57 meter, og i tillegg et klubbhus på 7 x 5 m. Allerede et par år etter ble det etablert en bane på minstemål 100 x 65, samt løpebaner rundt på Bjertnestangen.

I perioden fra 1948 til 1973 så foregikk seriespillet på Bjertnestangen, hvor høydepunktet kanskje var kvalifikasjonskamp for 1. Divisjon i 1957. NIL Fotball fortsatte å vokse og i 1973 trengte man mer plass en det var mulig å få til på Bjertnestangen. I samarbeid med kommunen endte NIL Fotball med å ta over banen på Sentralia, men også her var det behov for videreutvikling. I 1976 åpnet gressbanen med “storkamp” mot Skeid (tap 12-0..). I påfølgelse av testen ble det proklamert at “Hjemmekamper aldri mer skulle foregå på Rødgrusen” – som var navnet på det vi i dag kaller Hovedbanen. Dette skulle vise seg å vare frem til 2009..

Våren 2009 ble den banen vi i dag bruker etablert – for 13 år siden til våren. Den medførte et yrende liv og store innslag av “løkkefotball” på et fantastisk nytt underlag.

Med en sterkt voksende fotballgruppe med 700 aktive barn, unge og voknse medførte et sterkt behov for en ekstra spillflate i klubben. I 2019/20 ble det utviklet nok et tilskudd til banene på Sentralia med etableringen av 9-er bane på den gamle gressletta – også kalt Potetjordet – ned mot Bjertnes og NIL Klubbhus. Denne banen markerte et skille mot noe nytt – en “miljøbane” med 98% reduksjon av plast i innfyllet. Det har vært et mål for NIL Fotball de siste 5 årene å fjerne behovet for “gummipellets” som i fyll, og nå kommer siste skritt – renoveringen av 11-er, 7-er og 5-er banene.

Sentralia sin beliggenhet midt mellom 3 skoler og i umiddelbar nærhet av en stor andel av Nittedal sine innbyggere gjør at området stort sett har et yrende liv. Stor aktivitet, spesielt med annen aktivitet enn fotballspill, medfører betydelig slitasje. Dagens anlegg er svært nedslitt etter å vært brukt 3 år lengre enn intensjonen.

Håpet er at renoveringen av banene fra 2009 samt oppgradering av ballnett, gjerder og målpark vil legge til rette for nye 10 år med mye aktivitet på banen midt i bygda. Vi gleder oss til å ønske velkommen til nye baner i August 2022.

Link til støtte av renoveringen: https://www.visualfunding.com/crowdfunding/nittedal_il_renovering_sentralia