Hvorfor renoverer NIL Fotball banene på Sentralidrettsanlegget?

Fotball, Nittedal IL

Banene ligger jo der, hvorfor kan dere ikke bare bytte litt gjerder og nett, trengs det å bruke millioner på nytt kunstgress?

Det er sikkert mange som lurer på hvorfor i all verden vi må bytte kunstgresset og ikke bare kan renovere resten. Det er mange grunner til at Sentralia må full-renoveres, og til at denne renoveringen heller ikke er en “vanlig” renovering.

Reglene for spillemidler og derigjennom finansiering av idrettsanlegg i Norge setter syklusen for renovering av kunstgressbaner til 10 år. Bakgrunnen for dette er slitasje – ikke bare på det vi ser “oppe på dekket” men også festing og drenering under. Fibrene som skal skape demping og gjøre at det er mulig å trene og spille uten skader og belastning vil slites og i mange tilfeller også kunne brekke av belastningene. Dette er utpreget på banene på Sentralia.

NFF “dømmer ut” Sentralia

NFF sin anleggsavdeling var før jul på besøk for å oppdatere tilstandsrapporten for anlegget og uttalelsene i tilstandsrapporten var tydelig; anlegget er betydelig slitt og må renoveres.

For NIL sine baner er det også mer “dyptliggende” grunner til en renovering.

God drenering, men tett topplag

Den underliggende dreneringen fremstår som god, men de øverste 10 – 12 cm er helt tett og kompakt og slipper svært lite vann gjennom. Dette gjør at man spesielt i perioder med mye nedbør og på vinter/vår har til dels store problemer med overvann/is på banen.

I denne renoveringen skal topplaget i dreneringen byttes med noe grovere masse for å sikre bedre drenering. I tillegg skal det legges ny støt-pad for å sikre våre spillere mot skader i større grad enn det som er i dag.

La det bli lys

De fleste som har tatt turen over Sentralidrettsanlegget siden den nye 9-er banen kom, har helt sikkert lagt merke til forskjellen i lys på den nye og den gamle banen. Dagens lysanlegg har “aner” tilbake til midten av 1980-tallet, og er i sterk behov for utskifting. Før årets vinter måtte NIL gjøre nød-oppgraderinger på anlegget for å kunne opprettholde aktivitet i vinter. I tillegg er dagens lys på anlegget av den “gamle” typen, med halogen-lamper. Dette medfører høyt strømforbruk og relativt liten effekt. Det nye anlegget blir LED-lys med en helt annen miljøprofil enn i dag.

Miljø – ikke bare i dag, men for fremtiden

En av de viktigste grunnene til renoveringen vi nå skal starte er miljøet. De fleste har fått med seg debatten rundt microplast og bruk av gummiinnfyll i kunstgressbaner de senere årene. Utviklingen på området er rivende, ikke bare på innfyllet, men også på selve gresset og “backing” (det som holder fibrene fast). På vår nye bane vil altså hele systemet være miljøvennlig og 100% gjenvinnbart. Gresset som NIL nå legger på Sentralia er allerede på plass på 9-er banen, men innfyllet har allerede blitt enda bedre enn det vi har på 9-er banen. Det er også et godt eksempel på hvor viktig det er å bygge noe som er fleksibelt for fremtiden.

Med det nye anlegget så vil NIL kunne bytte ut innfyllet etterhvert som utviklingen mot bedre alternativer fortsetter. Per i dag ser vi ikke hvor denne utviklingen ender, og vi er veldig tidlig i prosessen. Mange forsøk er gjort med ulike organiske (kork, olivenkjerner etc.) og uorganiske (sand etc.) innfyll, men per i dag er det ingen av disse som gir tilfredsstillende kombinasjon av underlag for fotball, kostnad og miljø. Innfyllet som NIL velger er 99% reduksjon i bruk av plastmateriale, men vi vet at dette kommer til 100% før banen skal renoveres igjen. Da skal vi ta det siste steget.

I mellomtiden gjør vi det som er nesten perfekt – fjerner alt gummibasert innfyll fra Sentralia innen 1. Juli 2022.

Det er altså mange gode grunner til at Sentralia skal renoveres i 2022, men den viktigste er at vi skal være klar til å gi barn, ungdom og voksne på hele Rotnes et fantastisk sted å spille fotball, “henge”, gå tur og leke også de neste 10 årene.

Link til støtte av renoveringen: https://www.visualfunding.com/crowdfunding/nittedal_il_renovering_sentralia