Oppstart: NIL-Akademi – Les mer!

Fotball, Nittedal IL

Nittedal IL Fotball etablerer nå NIL Akademiet, for spillere i aldersgruppen 11-13 år (2008, 2007 og 2006) – både gutter og jenter. Tilbudet er også for spillere som ikke er medlem i Nittedal IL.

Dette er første gang klubben setter i gang et slikt tiltak – og dette vil være et prøveprosjekt fra uke 39 til 48. Antall plasser: I utgangspunktet 50 (Kan utvides).

Fotballgruppa ønsker å gi et tilbud til våre spillere fra 11-13 år rett etter skolen to ganger i uka. I Nittedal IL har vi plass til alle. Dog er det slik at de ivrigste ikke alltid føler de har tilstrekkelig antall treninger i eget lag. Dette medfører at de søker ut av klubben. Først gjennom akademiordninger, og senere gjerne med en overgang til andre klubber.

Et akademi er et forsøk på å gjøre flere ting med samme tiltak:
1. Gi de ivrigste ytterligere treningsmuligheter med svært høy trenerkompetanse
2. Minimere risiko for at spillere forsvinner for tidlig
3. Legge fundamentet for en forsterket spillerutvikling for de som ønsker det
4. Utvikle kvaliteten på egne trenere gjennom «assistentroller» på akademiet

Deltagerkrav og prøvetrening

For at Akademiet skal bli en suksess og gi forventede resultater, må det settes krav til de spillerne som skal delta i treningsgruppene.
Uttakskrav er:
• Dedikert til eget lag og deltar på de fleste treningene. Eget lag skal prioriteres før deltagelse på akademiet.
• Tar ansvar for egen utvikling gjennom engasjement og deltagelse, samt egentrening.

For å sikre at dette overholdes er det nødvendig å inkludere trenerne på de enkelte kullene i endelig valg av spillerne inn i ordningen. Lister over søkere vil gjennomgås sammen med trenerne for de aktuelle lagene. Det vil i tillegg arrangeres prøvetrening, slik at spillerne ser hva Akademiet innebærer. Dette er gratis for deltagerne.

Spillerne tas ikke ut med basis i prøvetreningen. Den er til for at UNGENE skal se om det er noe de ønsker å være med på. Spillerne tas ut med basis i engasjement, dedikasjon og deltagelse. 

Uttakstreningen skal IKKE involvere noen form for ferdighetsvurdering.

Prøvetrening: Tirsdag 17.september kl.14:30-16 i uke 38 på Sentralidrettsanlegget.
Påmelding til prøvetrening: Følg linken på Spoortz: https://nittedal-il.spoortz.no/portal/public/event/signup.do?siteId=874&eventId=39754

Søknadsfrist: 12. september.

Litt info om NIL-Akademi:
Kostnad: 800,- per måned. To økter i uka.
Tirsdag: 14:30-16
Fredag: 14:30-16

Oppstart: Uke 39. Siste uke: Uke 48. Dette utgjør ca 20 økter inkludert 1 stk prøvetrening.

Konsulent/Faglig ansvarlig: Roy Arne Berg (UEFA-A):
UEFA A-lisensiert fotballtrener, med bakgrunn fra Vålerenga fotball elite, Fredrikstad FK, Raufoss Toppfotball, Wang Toppidrett, Follo FK, Ull/Kisa fotball. Deltatt som trener eller spillerutvikler i aldersbestemt spekter knyttet til landslag, kretslag og sonelag. Jobber pr d.d som hovedtrener og sportssjef i Eidsvold IF og driver firmaet «Best klubbutvikling» med fokus på sportslig bistand for fotballklubber på Østlandet.

Spørsmål om NIL-Akademi kan rettes til:
Øystein Nygaard, Leder NIL Fotball: oystein.nygaard@gmail.com  

Jørgen Klem, Daglig leder NIL:jorgen@nittedalil.no