Årlig møte NIL fotball

Fotball

Fotballgruppen sitt årlige møte avholdes torsdag 07.03.2019 kl.19:00 på NIL-huset.

Saker som ønskes behandlet må være gruppen i
hende senest 2 uker før møtet.
Kan sendes inn til; oystein.nygaard@gmail.com

Saker til gjennomgang:

Sak   1     Godkjenning av innkalling

Sak   2     Valg av ordstyrer og referent

Sak   3     Valg av 2 personer til underskriving av protokoll

Sak   4     Valg av «arbeidsgruppe»

Sak   5     Årsmelding fra NIL Fotball 2018

Sak   6     Regnskap for 2018

Sak   7     Budsjett for 2019

Sak   8     Innkomne forslag

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

NIL-fotball