Nye navn på lagsidene

Fotball

Endret navn på lagsidene

Navngiving på lagsidene i Fotball har frem til nå vært f.eks. «Jenter 08», og man kan da ha tolket dette som både jenter på 8 år eller jenter født i 2008.

For å unngå misforståelser, så har vi endret alle navn på lagsidene til å angi årstall for når de er født, f.eks. «Jenter 2008». Håper dette gjør det litt enklere for alle.

For å unngå andre problemer så har vi beholdt URL/lenke som har vært der fra før. F.eks: nittedalil.no/fotball/lagsider/jenter-08/aktuelt/