Oppstart Gutter og Jenter født i 2008.

Fotball

Nittedal IL Fotball starter opp med fotball for jenter og gutter født i 2008 og vi håper at alle som syntes fotball er gøy blir med J

Vi innkaller til et oppstartsmøte for foreldre Onsdag 30. april kl. 19:00 på Skihytta på Sørli.

På møtet ønsker vi å få på plass trenere og lagledere, samt registrering av spillere. Ønsker du å bidra som trener, hjelpetrener, lagleder osv ? Ta kontakt med undertegnede. Klubben vil følge opp og hjelpe foreldre som tar på seg disse rollene. Bli med, fotballbanen er en sosial arena både for
barn og foreldre!

Første trening for J/G 2008 blir Mandag 5. mai kl 1800 – 1900 på gressletta, mellom gressbanen og grusbanen.

NIL Fotball, barnefotball v/Finn Ove Søfting, mobil 41668707 E-mail: nil-fotball@hotmail.com