Viktig informasjon før seriestart – Nye regler!

Fotball

Foran 2014-sesongen har det skjedd flere viktige endringer når det gjelder spillform og regler i barne- og ungdomsfotballen.

Det blir frisoner i femmer- og sjuerfotball, på stillingen 0-4 i femmer- og sjuerfotball kan et lag sette innpå en ekstra spiller og man får umiddelbar soning for gule kort.

Fem minutters umiddelbar soning ved gult kort for aldersgruppen 13–16 år.

Hvorfor
Regelen innføres som et virkemiddel for å fremme gode holdninger, verdier og god oppførsel
i norsk fotball. Den skal samtidig gi en bedre forståelse for fair play blant spillerne. Hensikten
er at spilleren skal føle en direkte konsekvens og sone umiddelbart mot det laget man har gjort
en forseelse mot. Regelen vil også spare kretsene for administrative ressurser.

Hvordan
Regelen innebærer at spillerne umiddelbart må sone 5 minutters utvisning som en direkte konsekvens av tildelt gult kort. Laget må dermed spille med et redusert antall spillere i løpet av soningstiden. Spilleren kan etter 5 minutter delta i kampen igjen ved brudd i spillet. To gule kort til samme spiller i samme kamp gir fortsatt rødt kort og utvisning resten av kampen. Hvis et lag får mer enn to spillere utvist (5 minutter) samtidig, så begynner den tredje spillerens soningstid når den første spillerens tid er ferdig. Det vil si at et lag ikke kan ha flere enn to spillere korttidsutvist samtidig. Lagleder til utvist(e) spiller(e) har ansvar for tidtaking på soningen.

Les alt om de nye reglene her: http://www.fotball.no/Documents/Bilder/NFF/2014/Regelendringer_14.03_oppslag.pdf