Nye styremedlemmer i NIL Fotball.

Fotball

Årsmøte til NIL Fotball ble avholdt 19. mars på NIL Klubbhus.

I den forbindelse ble det valgt inn nye medlemmer til fotballstyret. Ørjan Gamst ble valgt inn som nestleder gjennom et benkeforslag. Ørjan har to barn som spiller på henholdsvis G-05 og J-99/00.  Han er økonom og arbeider med rekruttering i Reflecto Search & Selection. Giert Von Der Lippe ble valgt inn som styremedlem og har barn på G-06. Giert jobber som generalsekretær i CONNECT Norge. Yvonne Cyren ble også valgt inn som styremedlem, hun har barn på G2006 og jobber som Adm.- og personalansvarlig i Amedia.

Videre så ble Trine Løndal valgt inn som kasserer i NIL fotball, hun har i et år nå vært sekretær.  Elly Retteråsen er tilbake i styret, denne gangen som sekretær. Resten av styret består av følgende personer, Agnar Pedersen, Halvor Melby og Vegard Thorstensen.

Vi ønsker alle som ble valgt inn i styret velkommen.