Kick-Off for dommere i NIL Fotball

Fotball

Invitasjon til møte for dommere i NIL Fotball for vår-sesongen 2014 NIL-huset 20. Mars kl 18.00

NIL Fotball ønsker våre dommere velkommen til ny sesong.
Innledning ved Finn Ove Søfting, daglig leder NIL Fotball
”Slik ønsker klubben at våre dommere skal være” v/ Øyvind Løken, dommeransvarlig NIL Fotball
Gjennomgang av skjema for oppmelding til sesongen. Utdeling av dommerfløyter til de som mangler det.
Det blir lett servering
De som ikke kan møte denne kvelden må snarest fylle ut og sende inn Dommerskjema 2014 til NIL Fotball for å komme med på dommerlistene for sesongen.

Invitasjon til møte for dommere i NIL Fotball for vår

Vel møtt!

Hilsen NIL Fotball
nil-fotball@hotmail.com