Nye drakter

Fotball, Uncategorized

De eldste årsklassene fra 2002 og eldre får utlevert spillertrøyer fortløpende etterhvert som trykking er ferdig. De yngre klassene vil i den grad alt er ferdig trykket, få sine trøyer utlevert på Kick Off den 8 april.

Resten av utstyret er ikke komplett enda, så vi henstiller flest mulig til å vente til etter påske med å gjøre innkjøp av komplette pakker. Takk for at du er tålmodig!

FullSizeRender