3v3 dugnad

Jenter 08

Vi har fått kjøkkentjeneste på 3v3 turneringen 13. juni.

Vi må stille med 2 personer til hver av de 6 vaktene under.
0700 – 0900
0900 – 1100
1100 – 1300
1300 – 1500
1500 – 1700
1700 – 1900

Melding fra vår dugnadsansvarlig smile emoticon
«Hvis ingen frivillighet så blir det plassering av personer etter innfallsmetoden. Det er flere som har eldre søsken og har mange oppgaver på 3×3 slik at de som ikke har eldre søsken eller andre tilknytninger oppfordres sterkt til å ta en ekstra innsats.

Frist for tilbakmelding til rotormann@gmail.com er 15.05.15»