Årlig møte onsdag 4 mars kl. 20.00 på skistua

2001 og eldre, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2006-SKI-FS, 2007, 2007-SKI-FS, 2008, 2008-SKI-FS, 2009-SKI, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, Ski, skiskolen, Team Smil

Skigruppa ønsker velkommen til årlig møte onsdag 4 mars kl. 20.00 på Skistua.

Saksliste:
1) Godkjenning av innkalling
2) Godkjenning av saksliste
3) Valg av møteleder og referent
4) Gjennomgang av årsrapport for 2022
5) Gjennomgang av regnskap for 2022 og budsjett 2023
7) Valg
6) Eventuelt

Vel møtt!

Årsrapport_NittedalSki_2023_ferdig