Vi ønsker tidligere og nye skiløpere, foreldre og trenere 

Velkommen til en ny sesong med lek og moro på ski!

Skigruppa i Nittedal IL har definert følgende virksomhetside som skal gjenspeile all aktivitet:

Nittedal IL Ski skal utvikle skiglede for Nittedals befolkning gjennom fellesskap og mestring.

Visjonen dette bygger på er:

Nittedal IL Ski – foran i sporet!

Med denne visjonen ønsker vi å synliggjøre arbeidet og satsningen til skigruppa når det gjelder barne-, bredde- og toppidretten, utviklingen av anleggene rundt Sørli og løypekjøringen i vår del av marka.

Det er sentralt for skigruppa at man gjennom fellesskap og mestring kan gi de oppvoksende generasjoner mulighetet til å utvikle den samme skiglede som generasjoner før har opplevd her i Nittedal, i randsonen av Nordmarka.

Treningstider 2022/23:
De eldste utøverne har allerede startet opp med trening. Treningene for de yngste årsklassene starter opp
nå etter høstferien på Sørli med en trening hver uke igjennom sesongen. Vi håper å se mange av dere der!
De ulike årskullene har egne FB/Spond sider hvor informasjon legges fortløpende ut.

Trenerne vil normalt gjennomføre et foreldremøte på starten av høsten for de yngste gruppene hvor foreldre vil få mer detaljer og avklare forventninger. Ta kontakt med hovedtrener dersom du har noen spørsmål.. Barna anbefales å ha på refleksvest til og fra trening når treningen starter opp om høsten. Det er mange treningsgrupper og mye trafikk til og fra – vi har ingen å miste! Det er Ingen parkering ved Skistua! Parker på den store P-plassen ved Trollveien/Sørliveien.

Skiskolen:
Skiskolen vil bli arrangert 6 ganger i løpet av januar og februar for årskullene 2017 og 2018. Kontaktperson er Alexander Rutle, tlf. 41442810, rokling@gmail.com.

Treningsfilosofi:
NIL Ski ønsker å gi jenter og gutter et godt skitilbud som bidrar til skiglede og mestring. Skigruppa jobber for at barna skal finne seg godt til rette i miljøet. Vi ønsker å balansere det å gi de som vil satse på konkurranser et tilbud, med det å skape en arena for de som ikke har samme ambisjoner, men som på samme tid ønsker å trene i fellesskapet. Ved å etablere et godt miljø blant barn, ungdom og voksne, tror vi at barna ønsker å delta i miljøet over lengre tid. Dette vil bidra til å aktivisere barna og gi motivasjon for deltakelse i livslang fysisk aktivitet. vi overbevist om at jo flere barn som deltar oppover i årsklassene, jo større sannsynlighet er det for at noen vil velge å satse aktivt på langrenn –

”Flest mulig, lengst mulig, best mulig”.

Vår treningsfilosofi og tilnærming baserer seg på «utviklingstrappa til NSF langrenn». Målet er å utvikle barnas basisferdigheter for å kunne mestre og ha det gøy med skiaktivitet livet ut. De yngste årskullene fokuserer primært på skileik.

Utstyr og skismøring:
Vi vil sterkt oppfordre alle foreldre til å begrense ”utstyrsjaget”. For trening om høsten på barmark trenger barna et par joggesko. For å delta på skitrening trenger de yngste barna et par kombiski og et par kombisko. Det kan være en fordel å ha egne skøyte og klassiskstaver. For å smøre skiene trenger man noen få ulike vokstyper og klister. For råd angående smøring, se «Smørekofferten» på NIL Ski sine hjemmesider. Det er fluorforbud for skiløpere opp til junior alder.

Frem til barna er 14-15 år trenger de ett par ski til klassisk og ett par til skøyting. Det er først når barna velger å satse på et høyere konkurransenivå at det er et poeng å ta inn marginene gjennom flere par ski og bedre utstyr. Klær tilpasses årstid og temperatur slik at man holder seg varm på trening. Dersom det er interesse, vil vi arrangere smørekurs for foreldrene og utøvere når skisesongen er i gang. Vi vil sterkt oppfordre alle foreldre til å kjøpe brukt utstyr i størst mulig grad. FB siden Nittedal IL-salg/bytte/gi bort er en populær kanal for dette.

Familiesamling / dagssamling / kveldsmat:
Skigruppa vil arrangere familieskisamling på Skeikampen fra 18-20 november 2022.Det er en fin anledning til en tjuvstart på skisesongen, og det er sosialt og hyggelig. Se informasjon og påmelding på FB siden Nittedal IL skigruppa.

Treningsgruppene har kveldsmat etter trening noen ganger i løpet av sesongen for å skape en sosial ramme rundt treningene. Dagsamlinger vil også bli arrangert.

Skirenn:
Vi setter opp liste over aktuelle/anbefalte skirenn for hver treningsgruppe fra 9 år. For de yngste barna er det ski-karusellen «Bygda på langs» som er et samarbeid mellom de ulike klubbene i Nittedal og lokale skirenn som NIL ski arrangerer som er mest aktuelle. På skirenn vil en del av gruppene prøve å organisere felles oppvarming, smørehjelp, oppfølging ute i løypa og hjelp ved start/mål. Når vi er på skirenn er det viktig at vi ”heier på alle” og at vi ikke ”presser” våre barn.

Foreldredeltagelse:
Vi ser gjerne at foreldrene deltar på treningene, spesielt for de yngre klassene. Dette for å støtte trenerne og barna, og ikke minst vise barna at foreldrene deltar. Det er viktig at du engasjerer deg, men husk at det er barna som driver idrett – la de delta på sine premisser. Det viktigste er at barna trives og har det gøy.

Hovedtrenere 2022 / 23:

Medlemskontingent og treningsavgifter:
Det kreves medlemskap i NIL, kr 400,- for alder 7 – 99 år og kr 200,- for alder 0 – 6 år. Du melder deg inn på NIL sin hjemmeside under fanen ”Medlem”. Treningsavgiften til skigruppa faktureres av skigruppa.
Medlemsavgiften inkluderer startkontingenter til skirenn for utøvere (ikke turrenn).

Ønsker du å støtte skigruppa gjennom et Støttemedlemskap? Ta kontakt med Økonomiansvarlig Rolf Martin Næss for å registrere deg. E-mail rolf-martin.naess@nittedalil.onmicrosoft.com

Spoortz:
Nittedal IL har implementert plattformen Spoortz til for medlemsoppfølging, betaling, app osv. Informasjon om hvordan du enkelt kan legge deg selv inn som foresatt for dine barn i Spoortz-appen finner du på NIL sin hjemmeside under Medlem. Husk at du registrerer barn med samme e-postadresse og telefonnummer som du selv har på din profil. Da fungerer familiefunksjonen.

Medlemsfordeler:
Skigruppa har en avtale med Glømmi Sport. Se avtalen på www.nittedalil.no/ski, ”Medlemsfordeler”. Skigruppa har også en avtale om rabatert pris på sliping av ski hos Milsluker`n.
Skistua vår ble bygget på og pusset opp i 2017/18. Denne kan leies av alle og medlemmer får rabattert pris. Utleieansvarlig er Anne Kari Nilsen, tlf 90771078, e-post nilskihytte@gmail.com.
Som medlem i NIL har man også medlemsfordeler, se fanen «Medlemsfordeler» på NIL sin hjemmeside.

Frivillighet:
NIL Ski består av foreldre, barn/ungdom og frivillige. Arbeidet i skigruppa baserer seg på dugnad. Dugnadsinnsatsen er helt avgjørende for at vi kan tilby et godt treningstilbud til våre barn og ungdom, driften av skistua, utviklingen av våre anlegg og at vi kan kjøre skiløyper om vinteren i lysløypa og vår del av marka. Dugnadsinnsatsen har også en avgjørende betydning for økonomien i skigruppa. Den sikrer for eksempel at vi klarer å holde treningsavgiften på et fornuftig nivå og at påmeldingsavgifter til skirenn dekkes. For at barn og ungdom skal ha et godt tilbud er det derfor viktig og påkrevd at alle som har barn/ungdom i skiguppa bidrar inn i dette fellesskapet. Det er mange muligheter til å bidra for eksempel som trenere, styreverv, tidtakere på skirenn, løypekjørere, arrangementansvarlige og dugnadsmedarbeidere. Utover høsten og vinteren er det noen arrangementer, egne og andres, hvor vi deltar for å skape aktivitet og inntekter til skigruppa. Alle foreldrene som ikke har spesielle verv vil bli satt opp på en dugnadsliste. Man må påregne 1-3 dugnader og er selv ansvarlig for å bytte dersom det ikke passer. Det legges ut fortløpende informasjon på FB sidene Nil ski dugnad og Nittedal IL Skigruppa.

Styret i skigruppa 2022 / 23:
Fullstendig oversikt ligger ute på NIL ski sin hjemmeside.
Rekrutteringsansvarlig er Bjørn Aspaas Sollid tlf 926 33 933, e-post bsollid123@icloud.com
Sportslig ansvarlig er Per Iver Nordset tlf 924 17 463, e-post per.iver.nordset@nittedalil.onmicrosoft.com
Leder er Gry Stensrud tlf 91766760, e-post gry.stensrud@nittedalil.onmicrosoft.com.

Covid-19 Smittevern og sykdom:
NIL-Ski følger de til enhver tids gjeldende smittevernregler fra Norges Skiforbund og norske helsemyndigheter. Generell oppfordring – ikke delta på aktiviteter ved sykdom.

Lysløypebrev:
Lysløypebrevet: Sendes ut i Januar 2023. For de som ønsker å støtte arbeidet med løypekjøring er VIPPS nr til Skigruppas, 73193

Grasrotandelen:
Ønsker du eller noen du kjenner å støtte Nittedal Idrettslag gjennom ordningen ”Grasrotandelen”. Les mer om dette på hjemmesiden vår (www.nittedalil.no). Nittedal Idrettslag, org. nr 983427677.


Vi gleder oss til å se dere i skisporet!