Drift av Nittedal IL Ski er foreldredrevet og dugnadsbasert. Inntekter kommer fra medlemsavgifter, ulike tilskudd, sponsorer, ved kafedrift og skirenn. Trenerne, løypemannskap og andre frivillige jobber timesvis hver uke for å opprettholde det sportslige opplegget for utøverne våre. I tillegg får alle glede av det preparerte løypenettet. De siste årene har mange gjort en ekstraordinær innsats i forbindelse med utbygging av skistua, nye traseer og utbedring av løyper, nye broer, og snøproduksjon. For å holde utgiftene nede er den dugnadsinnsatsen som hver enkelt legger ned  viktig og nødvendig.

Av personvernhensyn ligger ikke dugnadslista åpent ute på disse nettsidene. Men den er spredd til de aktuelle via Skritrenernes grupper og Skigruppas lukkede Facebook-sider:   Nil ski dugnad

Dugnadslisten oppdateres med jevne mellomrom. Bytting av vakter skjer innbyrdes, og meldes deretter til nilski.dugnad@gmail.com.

Samme mailadresse benyttes til andre henvendelser i forbindelse med dugnad/dugnadsliste.

Tusen takk for at dere er positive og stiller til dugnad !

Med hilsen Nittedal ski