Drift av Nittedal IL Ski er foreldredrevet og dugnadsbasert. Inntekter kommer fra sponsorer og ved kafedrift og skirenn. Her er din innsats viktig og nødvendig.

Utdeling av dugnad er et puslespill som ikke kan bli 100% rettferdig. Høsten 2017 har mange gjort en ekstraordinær innsats i forbindelse med utbygging av Skistua, og både i 2017 og 2018 har det vært en kjempeinnsats i forbindelse med snøproduksjon, høstdugnad, utbedring av løyper, Høstslippet mv. I fordelingen av dugnadstimer har vi forsøkt å ta hensyn til tidligere innsats. Det samme gjelder i størst mulig grad trenerne, løypemannskap og andre som jobber timesvis hver uke for å holde det sportslige opplegget for utøverne.

Av personvernhensyn ligger ikke dugnadslista åpent ute på disse nettsidene. Men den er spredd til de aktuelle via Skritrenernes grupper og Skigruppas lukkede Facebook-sider

Dugnadslisten oppdateres med jevne mellomrom. Bytting av vakter skjer innbyrdes, og meldes deretter til nilski.dugnad@gmail.com.

Samme mailadresse benyttes til andre henvendelser i forbindelse med dugnad/dugnadsliste.

Tusen takk for at dere er positive og stiller til dugnad, dette er viktig for opplegget vi har mulig å legge for barna/ungdommene i skigruppa.

Med hilsen Dugnadsansvarlig Heidi Sundt; nilski.dugnad@gmail.com