Hovedtrener 2023/24

Styret 2023/24

Leder Gry Stensrud gry.stensrud@nittedalil.onmicrosoft.com 917 66 760
Sportslig leder Heidi Grindstad heidi.grindstad@nittedalil.onmicrosoft.com 954 66 486
Rekruttering Øyvind Røed oyvind.roed@nittedalil.onmicrosoft.com
Økonomi Rolf Martin Næss rolf-martin.naess@nittedalil.onmicrosoft.com 977 45 050
Arrangement Tom Andre Mork tom.andre.mork@nittedalil.onmicrosoft.com
Anlegg Ulf Anders Dobloug nilski.anlegg@gmail.com 970 51 594
Adm. ansvarlig/sekretær Geir Bærheim geir.baerheim@gmail.com 924 29 381

Markedsgruppa

Leder Geir Skari geir@skari.no 920 63 666
Fond- og Stipendansvarlig André Fredriksen andre@fredrik.no 932 33 922
Klubbtøyansvarlig Lene Kvervavik lenekvervavik@hotmail.com 920 53 964
Oppfølging avtaler:  Miriam W. Andersen mirjam.w.andersen@gmail.com

Komitèer / Støttefunksjoner

Løyper Kenneth Rein-Heggebakken k.rein-heggebakken@getmail.no 408 47 356
Arrangement

Ole Jakob Omland

Ida Haukåen

Joacim Hafsås

ole.jakob.omland@gmail.com

Ida Haukaaen@gmail.com

joacim.hafsas@gmail.com>

Skistua utleie

Familiesamling

Anne-Kari Nilsen

Alexander Rutle

nilskihytte@gmail.com

rokling@gmail.com

907 71 078

414 42 810

.

Leie av skihytta

Mer info her