Styret 2018/19

Leder Bård Wæhle bard.wahle@gmail.com 952 18 885
Sportslig leder Knut Nystad knystad@hotmail.com 476 71 113
Rekruttering
Økonomi Rolf Martin Næss rmn996@msn.com 977 45 050
Sekretær Louise Mørup louisemoerup@yahoo.com
Anlegg Ulf Anders Dobloug nilski.anlegg@gmail.com

Markedsgruppa

Leder Geir Skari geir@skari.no 92063666
Fond- og Stipendansvarlig André Fredriksen andre@fredrik.no 93233922
Klubbtøyansvarlig Lene Kvervavik lenekvervavik@hotmail.com 92053964
Markedskontakt Styret Susanne K Mikkonen susanne.kristung@gmail.com 9952129

Leie av skihytta

Mer info her