«hestesko område»

Det er nå tegnet totalt 1000 m asfaltert lengde med mørk grå:

«martinsen-runden område»

Resten av «1 km»-runden er skravert lysgrå. Gjenstående lengde av denne er omtrent 650 m, litt avhengig av hvor den kobles sammen med runden under kraftlinjen. Løype på toppen mellom vendepunktene er 220, dvs 400 m til sammen. Byggetrinn 2 på Sagerud (opp mot Sørli og ned ny nedkjøring i lysløypa) er 520 m, mens første byggetrinn på Sagerud er 1020 m. Totalbildet uten siste justering på Sørlitangen ser slik ut:

Booking av ruleskiløypa

For å ungå for mye traffik og tilbud best mulig forhold til trening av store grupper, anbefalle NIL Ski klubben å «booke» lysløypa for grupper større enn 10 utøver. Booking gjennomføres via følgene lenken, hvor man velger først antall timer (det er mulig å booke flere treningstimer etter hverandre), og derifra velger et område i lysløypa. Om man ikke velger et område, systemet skal, hvis mulig, et område som er ledig.

En bekreftelse skal sendes via epost, og gjør det mulig å justere / kansellere bookinga hvis nødvendig. Vi ber om kontakt detaljer av den som bestiller for sikkerhet årsaker.

Booking tjeneste