Innkalling til årsmøte

2001 og eldre, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2006-SKI-FS, 2007, 2007-SKI-FS, 2008, 2008-SKI-FS, 2009-SKI, 2010, Ski, skiskolen, Team Smil

Nittedal IL Skigruppa kaller inn til sitt Årlige møte onsdag 27. februar kl. 19.00 på Skistua.

Eventuelle saker som ønskes behandlet må sendes inn snarest. Kan sendes til: bard.wahle@gmail.com

Agenda:
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av saksliste
3. Valg av sekretær og to personer til å skrive under protokollen
4. Valg av ordstyrer
5. Godkjenning av årsmelding
6. Årsregnskap for 2018
7. Saker til behandling
8. Godkjenning av budsjett for 2019
9. Valg av styre for 2019

Dokumentene knyttet til sak 5, 6 og 8 er vedlagt.

Endelig godkjenning underlag/dokumentasjon skjer på årsmøtet til Nittedal Idrettslag i mars

Vel møtt!

Årsrapport_NittedalSki_2018_19
Årsregnskap_2018 og Budsjett_2019