Velkommen til en ny sesong med lek og moro på ski

2001 og eldre, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2006-SKI-FS, 2007, 2007-SKI-FS, 2008, 2008-SKI-FS, 2009-SKI, 2010, Ski, skiskolen, Team Smil

Skigruppa i Nittedal IL har definert følgende virksomhetsidé som skal gjenspeile all aktivitet:

Nittedal IL Ski skal utvikle skiglede for Nittedals befolkning gjennom fellesskap og mestring.

Det er sentralt for skigruppa at man gjennom fellesskap og mestring skal gi de oppvoksende generasjoner mulighet til å utvikle den samme skiglede som generasjoner før har opplevd, og som er så viktig for innbyggerne her i randsonen til Nordmarka.

Visjonen denne virksomhetsidéen bygger på er:

Nittedal IL Ski – foran i sporet!

Med denne visjonen ønsker vi å synliggjøre den satsningen skigruppa står foran gjennom utviklingen av breddeidretten, toppidretten og løypene i og rundt vårt anlegg på Sørli og Sagerud.

– – – – – – – – – – –

Nittedal IL Ski (NIL Ski), består av oss foreldre og våre barn. De oppgavene som må gjøres for at våre barn skal få delta i den organiserte skiidretten, baserer seg fullt og helt på foreldrenes innsats og frivillighet. Vi er helt avhengige av dere foreldre i mange roller, som for eksempel trenere, smørere, dugnadsmedarbeidere, følge barna til konkurranser, henge med på treninger innimellom, og ikke minst som gode rollemodeller i alle disse sammenhengene. Derfor er det viktig at dere er kjent med hvordan vi har det og hvordan vi gjør det i NIL Ski. Dette er et sammendrag av treningsfilosofi, praktisk informasjon og noen ”kjøreregler” for skigruppa. På www.nittedalil.no, samt på Facebook siden @nilskigruppa og Facebooksidene til de respektive aldersgruppene, finner dere ytterligere informasjon, samt løpende informasjon fra trenerne.

Treningsfilosofi (bygger på NSFs ”Utviklingstrappa i Langrenn”)

NIL Ski ønsker å gi jenter og gutter et godt skitilbud som bidrar til skiglede og mestring. Vi jobber for at barna skal finne seg til rette i miljøet slik at de blir med oss lengst mulig, og ikke minst at de får større glede gjennom å mestre det å gå på ski. Vi ønsker å balansere det å gi de som vil satse på konkurranser et tilbud, med det å skape en arena for de som ikke har samme ambisjoner, men som ønsker å være med på ski. Ved å etablere et godt miljø blant barn i ung alder og voksen, tror vi samtidig at vi vil klare å beholde barna i miljøet over lengre tid, og på den måten bidra til å aktivisere barna og gi motivasjon for videre fysisk aktivitet. Det er viktig at både trenere og foreldre respekterer at alle er velkomne i skigruppa uavhengig av ambisjonene. Selv om vår treningsfilosofi er breddeorientert er vi overbevist om at jo flere barn vi har med oss oppover i årsklassene, jo større sannsynlighet er det for at noen faktisk vil velge å satse aktivt på langrenn.

NIL ski ønsker å utvikle barnas basisferdigheter innen balanse, utholdenhet, hurtighet og styrke gjennom barmarkstrening og ta med oss dette over på ski når forholdene tillater det. Erfaring har vist at det er morsomt og lærerikt å overføre øvelser innlært på barmark til øvelser på ski, og at skiferdigheter læres inn raskere på denne måten. De yngste årskullene fokuserer selvsagt på skileik og det er en gradvis overgang til mer fokusert langrennstrening opp igjennom årsklassene, men i bunn av alt skal det være skiglede. Fra barna er 9 år og oppover fokuseres det på spenst, hurtighet, koordinasjon, balanse og løpeteknikk. Fokus på kondisjon kommer når de er litt eldre. Barna får prøve seg litt på rulleski fra de er 10 år, men dette er ikke en stor del av treningen før de er 12 år og eldre. Innetrening har vi innimellom og der er fokuset på styrke, koordinasjon, balanse samt det å skape allsidighet. Når vi starter opp på ski blir det normalt en dag for hver stilart for de gruppene som har to treninger i uken.

Vi oppfordrer dere som foreldre til å motivere barna til å bli med på trening – ikke bare langrenn. Det er svært viktig at barna er allsidige slik at de bygger ekte motivasjon for å ha et fysisk aktivt liv. Vi oppfordrer dere samtidig til å holde igjen hvis dere ser at barnet trener for mye. Det kan være fristende å ville forsere utviklingen gjennom å trene mye. Noen ganger kan det bli for mye og da vil resultatet være at man på et tidspunkt møter veggen og da forsvinner lett motivasjonen. Norges Skiforbunds ”Utviklingstrappa i Langrenn” sier noe om hvor mye man kan/bør øke hvert år i treningsmengde, og trenerne i skigruppa er bevisste på dette.

Foreldredeltagelse

Vi ser gjerne at foreldrene deltar på treningene, spesielt for de yngre klassene. Noen grupper vil anmode foreldrene om å delta på rundgang for å støtte trenerne/barna, og ikke minst vise barna at foreldrene deltar. Det er viktig at du engasjerer deg, men husk at det er barna som driver idrett – la de delta på sine premisser. Husk at det viktigste er at barna trives og har det gøy. Vi vil gjerne ha hjelp fra dere til å motivere barna til å være positive på trening og følge trenerens opplegg – det kan til tider være utfordrende for trenerne å holde orden på gruppa.

Vi ønsker også at foreldre og trenere går foran med et godt eksempel slik at vi kan skape et godt miljø sammen på treninger og skirenn. Trenerne vil normalt gjennomføre et foreldremøte på en av de første treningene på høsten der dere kan få mer detaljer om opplegget og avklare forventninger til hverandre.

Skirenn

Vi setter opp liste over aktuelle/anbefalte skirenn for vinteren i hver treningsgruppe fra 9 år. Denne samkjøres med de andre gruppene i NIL, og med HIL og GIF når barna blir litt eldre. På eksterne skirenn vil en del av gruppene prøve å få til felles oppvarming, smørehjelp, oppfølging ute i løypa og at noen står ved start/mål. For å få til det kan det hende at vi spør foreldre om hjelp ved for eksempel start/målområdet. På klubbrenn vil vi så langt det lar seg gjøre prøve å få til det samme, innimellom dugnadsjobbing som vi blir involverte i. Husk at det er ikke en selvfølge at trenerne deltar på renn, så dere foreldre bør aktivt delta når barna deltar på skirenn, eventuelt samordne med andre foreldre som kan følge opp ditt barn. Når vi er på skirenn er det viktig at vi ”heier på alle” og at vi ikke ”presser” våre barn. Vi ønsker å videreføre den gode kulturen vi har på dette området.

Utstyr og skismøring

Vi vil sterkt oppfordre alle foreldre til å begrense ”utstyrsjaget” i forhold til barna. Frem til barna er 14-15 år bør barna maks ha ett par ski til klassisk og ett par til skøyting. Fjorårets klassisk ski kan fint brukes som årets skøyteski (skøyteski skal være litt kortere enn klassiskskiene), evt. kan også kombiski fint brukes for de yngre utøverne. Vi ønsker at langrenn skal være en breddeidrett og vi bør alle bidra til at det forblir slik i NIL. Det er først når barna eventuelt velger å satse på et høyt konkurransenivå at det er et poeng å ta inn marginene gjennom spesialutstyr og dyr skismøring. Nittedal IL støtter for øvrig initiativet knyttet til fluorforbud i klassene under 17 år. Dette vil vi praktisere lokalt uavhengig av hva Skiforbundet endelig beslutter.

Foreldre bør skaffe 2-3 vokstyper og en klistertype slik at dere kan smøre skiene til barna, før dere skal sende de på trening. Inntil barna har lært seg å smøre skiene selv, må foreldre ta dette ansvaret – trenerne kan ikke smøre skiene til alle, selv om de selvsagt er behjelpelige med å gi råd. For råd angående smøring, se «Smørekofferten» på NIL Ski sine hjemmesider.

Ved kjøp av nye skisko, anbefales kombi-sko. Det har en klar fordel, spesielt på skøytingen. Staver koster ikke veldig mye, men kan gjenbrukes mange ganger av flere barn. Det er viktig med riktig lengde. Skøytestaver i år kan brukes som staver til klassisk neste år, og som barmarkstaver året etterpå.

Vi oppfordrer alle til å bruke Facebook siden «Skitorget» for kjøp, salg og bytte av ski og skiutstyr.

Under barmarkstreningen før skisesongen har kommet i gang er det joggesko med ullsokker som gjelder og vi kler oss etter været. Foreldre sørger for at barna er riktig kledd til treningene. Hodelykt er greit å ha fra barna er 9-10 år – da begynner vi å forflytte oss litt bort fra lysløypa.

Ski samling/dagssamling/kveldsmat

Skigruppa arrangerer ski samling på Spåtind 16-18 november 2018. Det er en fin anledning til en tjuvstart på skisesongen, og det er sosialt og hyggelig.

Søndag 14. oktober blir det dagssamling på Sørli. De ulike treningsgruppene har en langtur – noen av gruppene velger å slå seg sammen, og vi møtes etterpå til felles aktiviteter på Sørlisletta før en felles lunsj på Skistua. Samlingen har til hensikt å få gruppene til å møtes på tvers av alderstrinnene og skape tilhørighet og gode opplevelser.

Det er mulig at enkelte av de eldre treningsgruppene kommer til å invitere til flere langturer utover høsten, gjerne i samarbeid med flere treningsgrupper. Langturene skal være sosiale turer i rolig tempo.

Treningsgruppene har kveldsmat etter trening noen ganger i løpet av sesongen for å skape en sosial ramme rundt treningene. Kveldsmaten er et sosialt høydepunkt for mange av barna. Maten dekkes av treningskontingenten, men foreldre vil på rundgang være med og dekke på/rydde av. Samme prinsipp gjelder for dagssamlingen – alle treningsgrupper må stille med minst en forelder til å klargjøre lunsjen.

Til og fra trening, samt parkering

Barna anbefales å ha på refleksvest til og fra trening når treningen starter opp om høsten. Det er mange treningsgrupper og mye trafikk til og fra – vi har ingen å miste!

Ingen parkering ved Skistua! Vi ber om respekt for innkjøringsforbudet i veien inn mot Skistua. Skistua har kun to P-plasser som forbeholdes transport/varelevering for Skigruppa og handicappede. Parker på den store P-plassen ved Trollveien. Dette gjelder alle!

Trenerkurs, teknikkurs og smørekurs.

Det vil bli lagt til rette for trenerkurs i kommende sesong for de som allerede er, eller som ønsker å bli trenere. Dette bygger på Norges Skiforbunds kurssystem. Husk at vi er helt avhengige av at foreldre melder seg frivillig til å være trenere/ hjelpetrenere slik at vi kan opprettholde tilbudet til barna våre. Så dere som er interessert i å være en del av trenerkollegiet, er hjertelig velkommen på trenerkurs.

Vi planlegger med smørekurs for foreldrene når skisesongen er i gang gitt at det er interesse for det. Man vil lære hvordan man på en forholdsvis enkel måte sørger for at barna har både glid og feste. Det blir også smørekurs for de litt eldre barna i regi av treningsgruppene.

Vi vurderer å gjennomføre teknikkurs for voksne et par kvelder i løpet av sesongen basert på frivillige trenere fra trenergruppa. Følg med på hjemmesidene og på Facebook.

Medlemsfordeler

Skigruppa har en todelt avtale med Glømmi Sport. Den gir personlige rabatter til skigruppas medlemmer og et pengebeløp til drift av lysløypa. Skigruppas medlemmer gis pr. i dag 20 % rabatt på produkter fra Swix og Bjørn Dæhlie, samt alt av utstyr til skiaktivitet. Utover dette er det 10 % på alt annet sportsutstyr. Sliping av ski kr 250,-. (Informer om at du er medlem. Se avtalen på www.nittedalil.no/ski, ”Medlemsfordeler”).

Skistua vår ble bygget på og pusset opp i 2017/18 og står nå ferdig i ny NIL- drakt i idylliske omgivelser på Sørlisletta. Denne kan også leies av alle, og medlemmer får 250,- kr i rabatt.

Dugnader / Verv

Foreldrene vil bli satt opp på en dugnadsliste. Det starter med høstdugnaden 13. oktober hvor vi setter løypenettet i stand og det fortsetter utover vinteren med en rekke arrangementer, både egne og andre arrangement vi deltar på for å skape inntekter til skigruppa. Dugnadslisten legges ut på hjemmesiden og alle foreldre må kontrollere denne og bytte med andre hvis det ikke passer. Husk at dugnadene er en forutsetning for å kunne holde oppe aktiviteten for våre barn. Vi har i flere år også tatt på oss å være medarrangør av det tradisjonsrike turrennet Grenaderen, som starter i Nittedal (Varingskollen), og som er en viktig inntektskilde for skigruppa. Det vil også kunne bli noe dugnad i forbindelse med felles kveldsmat, samlinger/turer etc. som hver treningsgruppe selv arrangerer.

Vi er en klubb i vekst og det er flere oppgaver som skal håndteres. Vi vil alltid ha behov for at frivillige tar på seg verv eller ansvar for å utføre ulike oppdrag, det være seg i styret eller i de enkelte undergruppene som f.eks. arrangementskomiteen, anleggsgruppa, markedsgruppa eller i andre støttefunksjoner. Ikke vær redd for at man ikke nødvendigvis sitter på den rette kompetansen. I NIL Ski hjelper vi hverandre! Så meld gjerne fra om det er noe man kan bidra med, stort eller smått. Om man påtar seg et verv, vil man ikke bli kalt inn til dugnader.

Styret 2018/19:

Leder: Bård Wæhle 95218885 bard.wahle@gmail.com
Sportslig ansvarlig: Knut Nystad 47671113 knystad@hotmail.com
Rekrutteringsansvarlig: Ubesatt pr nå (interesserte bes melde seg til styret)
Økonomisk ansvarlig: Rolf Martin Næss 95782049 rmn996@msn.com
Sekretær: Louise Moerup 45027307 louisemoerup@yahoo.com
Anleggsansvarlig: Ulf Dobloug 97051594 nilski.anlegg@gmail.com

bla

Komitèer / Støttefunksjoner:

Løyper: Kenneth Rein-Heggebakken 40847356 Kenneth@heggebakken.no
Arrangement: Espen Solberg 95119482 espen.solberg@nifu.no
Dugnadsansvarlig: Heidi Bråtveit Sundt 95193260 Heidi_braatveit@hotmail.com
Marked: Geir Skari 92063666 geir@skari.no
Anleggsansvarlig: Ulf Dobloug 97051594 nilski.anlegg@gmail.com
Ansvarlig Skistua: Anne-Kari Nilsen 90771078 nilskihytte@gmail.com

bla

Hovedtrenere 2018/19:

2012 Ikke avklart ennå
2011 Thomas Grindstad 93256932 thomas_grindstad@mckinsey.com
2010 Roger Eilertsen 93404745 r-eilert@online.no
2009 Thomas Pettersen 95022323 thomas.pettersen@embriq.no
2008 Njål Bakka 97704475 njbakka@gmail.com
2007 Bente Skari 48117033 bente@skari.no
2006 Øystein Andersen 91577626 oe.e.andersen@gmail.com
2004/05 Geir Skari 92063666 geir@skari.no
2003* Andrè Fredriksen 93233922 andre@fredrik.no
2002->* Eivind Lund 93248285 Eivind.lund@hotmail.no
Team TBN** Per Halvorsen 95087811 per@printstream.no

bla

*) Team Nittedal er satsingsgruppa for aldersgruppen 15 år og oppover (fra og med født 2004). Teamet er et samarbeid mellom GIF, HIL og NIL hvor Vidar Storvik (vidarstorvik@hotmail.com), fra GIF er Leder. Det er de tunge treningsøktene man tar i Team Nittedal i tillegg til en del samlinger. Derfor er det viktig at utøverne også deltar på breddetreningen i egen klubb med fokus på lavere intensitet, i tillegg til øktene med Team Nittedal.

**) «Team TBN» er et breddetilbud for ungdom fra 15 år (født 2004) og oppover. Målet med gruppen er å legge til rette for at flest mulig kan være aktive i skigruppa lengst mulig, og gjerne da uten konkurransefokus. Gruppen er ypperlig for de som vil ha seg et par rolige økter i uken med fokus på skiteknikk og godt treningssamvær. Navnet på gruppa er ikke avklart ennå, så her har ungdommen mulighet til å bestemme!

bla

Treningstider:

2014 skiskole onsdag 1700-1800, 6 ganger med oppstart 3. januar 2019
2013 skiskole onsdag 1800-1900, 6 ganger med oppstart 3. januar 2019
2012 Nærmere informasjon om oppstart og tidspunkt kommer
2011 Onsdag kl. 1800-1900 (oppstart etter høstferien)
2010 Tirsdag kl. 1815-1915 (oppstart etter høstferien)
2009 Torsdag kl. 1830-1945 før snøen kommer. Øker deretter med mandag kl. 1830-1945
2008 Før høstferien: Fredag – rulleski
Etter høstferien: Mandag kl. 1800-1900 og torsdag kl. 1800-1900
2007 Før høstferien: Onsdag kl. 1800-1915 og søndag kl. 1000-1130. Onsdag er med Friidrett.
Etter høstferien: Mandag kl. 1800-1915 og onsdag kl. 1800-1945
2006 Før høstferien: Onsdag kl. 1800-1915, fredag kl. 1730-1845 og søndag kl. 1030-1145. Onsdag er med Friidrett.
Etter høstferien: Tirsdag kl. 1800-1915 og torsdag kl. 1800–1945. Søndag kl. 1000-1130
2004/5 Før høstferien: Onsdag kl. 1800-1915, fredag kl. 1730-1845 og søndag kl. 1030-1230. Onsdag er med Friidrett.
Etter høstferien: Mandag kl. 1830, tirsdag kl. 1800 og torsdag kl. 1800
2003 Før høstferien: Mandag kl. 1800-1915, onsdag 1800-1915, torsdag kl. 1800-1915 og søndag kl. 1030-1230. Onsdag er med Friidrett.
Etter høstferien: Mandag kl. 1800, torsdag kl. 1800 og søndag kl. 1100
2002-> Mandag kl. 1900–2130, torsdag kl. 1800-2000, lørdag kl. 1100–1300 og søndag kl. 1100-1300
Team Nittedal Hver tirsdag kl. 1800
Team TBN Tirsdag og torsdag kl. 1800

bla

Medlemskontingent og treningsavgifter :
Det kreves medlemskap i NIL (2012 og yngre kr 175,-, 2010 og eldre kr 330,-) samt en treningsavgift til skigruppa som inkluderer en NIL skilue:

Født 2014-2013 kr 660,- til NIL (inkl. ski, fotball, friidrett, barnetrimmen)
Født 2012-2009 kr 1 100,- til NIL (inkl. ski, fotball, friidrett, allidretten)
Født 2008-2007 Kr 700,- til skigruppa (11-12 års klassen)
Født 2006-2005 kr 1 200,- til skigruppa* (13-14 års klassen)
Født 2004-senior kr 1 500,- til skigruppa* (15 års klassen og eldre)

bla

Medlemsavgiften Inkluderer startkontingenter til skirenn for utøvere i aldersbestemte grupper.
De som kun følger trening og ikke deltar på samling/renn: 500,- og de som kun går renn og ikke følger trening kr 500,-
* Inkluderer blant annet støtte til treningssamlinger i regi av skigruppa.

bla

Viktige datoer sesongen 2018/19:

Lør. 13 okt: Høstdugnad: skileikområdet og lysløypa, oppmøte Skistua
Søn. 14 okt: Dagssamling: Alle grupper gjennomfører en treningsøkt og samles til felles lunsj på skihytta
Søn. 21 okt: Høstslippet: Terrengløp ved Sørli kl. 1100 (inntektene går til TV-aksjonen)
16-18 nov: Familiesamling Spåtind. Vi har bestilt 320 plasser – sett av helga!
Jan/Feb: Skiskolen for 2013 og 2014 (seks onsdager totalt). Informasjon kommer*
Jan/Feb: Flere karusellrenn og klubbmesterskap arrangeres. Informasjon kommer*
Jan/Feb: Fischerrennet 2019. Dato og mer informasjon kommer*

bla

*Følg med på NIL Ski sin hjemmeside og Facebook.

Ønsker du eller noen du kjenner å støtte Nittedal Idrettslag gjennom ordningen ”Grasrotandelen”. Les mer om dette på hjemmesiden vår (www.nittedalil.no). Nittedal Idrettslag, org. nr 983427677.