Trenerteamet for Ski 2009 – kontaktinfo

2009-SKI

Trenerteamet for Ski 2009 består av følgende; Sverre, Siv, Karine, Thomas, Bjørnar og Alexander.

For de som ønsker å komme i kontakt med noen av oss trenere på 2009-gruppa kan man sende mail til undertegnede, evt. ringe, sende SMS.

Alternativt kan man sikkert kommunisere via gruppas Facebook-side for de som kan dette…

 

På vegne av trenerteamet

Alexander (rokling@gmail.com / 41442810)