Årlig møte onsdag 8 mars kl. 20.00 på skistua

Ski

Skigruppa ønsker velkommen til årlig møte onsdag 8 mars kl. 20.00 på Skistua.

Saksliste:
1) Godkjenning av innkalling
2) Godkjenning av saksliste
3) Valg av møteleder og referent
4) Gjennomgang av årsrapport for 2022
5) Gjennomgang av regnskap for 2022 og budsjett 2023
7) Valg
6) Eventuelt

Årsrapport_NittedalSki_2022

Vel møtt!