Årlig møte i Skigruppa 2021

Ski

Velkommen til Årlig Møte for Skigruppa i Nittedal IL onsdag 10. mars 2021 kl. 20.00.

Møtet vil bli avholdt digitalt på Teams, og ønsker du å delta, så send en e-post til bard.wahle@gmail.com

Saksliste:
1) Godkjenning av innkalling
2) Godkjenning av saksliste
3) Valg av møteleder og referent
4) Gjennomgang av årsrapport for 2020/21
5) Gjennomgang av regnskap for 2020
6) Eventuelt
7) Valg av styremedlemmer

Dokumenter vil bli gjort tilgjengelig her i forkant av møtet.

Vel møtt!