Utbygging og oppussing av Skistua

Ski

Hei alle skivenner!

Behov for dugnadsinnsats i forbindelse med utbygging og oppussing av Skistua

Som mange sikkert har sett, så pågår det byggearbeider på Skistua. Vi har startet med å reise et tilbygg på 120m2 i grunnflate, og etterhvert skal eksisterende Skistue rehabiliteres.

Skistua ble bygget for 20 år siden i 1997, og var tilpasset datidens behov. Det er ca 40 sitteplasser i oppholds- /kaferommet. For ikke mange år siden var det 150 medlemmer i Skigruppa (alle barn som går på skitrening er medlemmer), i dag er det over 650. I tillegg har befolkningen på Rotnes vokst kraftig, og det vil den fortsette å gjøre. Det vil si at antalle brukere av Skistua er mye høyere i dag, enten det er via skitrening, skirenn eller man bare er innom på søndagskafe.

I garasjen på Skistua står Skiforeningens løypemaskin og Skigruppas snøscootere (og annet utstyr), som kjøres på dugnad av velvillige preppere fra Skigruppa. De gir oss velpreparerte løyper i hele bygda gjennom vinteren. Det er nå så trangt i garasjen at prepperne må kjøre ut maskiner, før de har plass til å drive vedlikehold og ettersyn. Denne høsten kjøper Skigruppa snøkanoner og tilbehør for å lage kunstsnø, som også trenger lagringsplass. Dermed blir en allerede trang garasje altfor liten.

Derfor har Skigruppa bestemt å bygge på Skistua, slik at det blir nok garasjeplass for lagring og vedlikehold, og at oppholdsrommet får plass til at flere kan komme inn og kose seg under skiaktivitet eller om man går forbi på søndagstur. Ildsjeler har jobbet hardt og raskt med forprosjekteringen og nødvendige tillatelser er gitt. Prosjektet vil få tildelt spillemidler og vi har vært så heldige å få støtte fra Nittedal kommune og Sparebank1-stiftelsen.

En entreprenør skal gjøre hovedjobben, men som i 1997 er vi helt avhengige av at alle skiglade Nittedøler er villige til å brette opp ermene og komme og hjelpe til på dugnader. Dette er et tidsbegrenset prosjekt, og når vi rundt juletider forhåpentligvis er ferdige, får vi et flott bygg som vil være til glede for store og små i mange år framover. Derfor håper vi på en positiv innstilling når forespørselen om å stille opp kommer.

Dugnadene vil bli organisert i forskjellige lag i forhold til de oppgaver som skal utføres. Det er allerede lagt ned mye dugnadsarbeid i vår og sommer; muren (ny garasje) til tilbygget er ferdig, gulvet blir støpt neste uke og dekket/etasjeskillet mellom garasjen og nybygg blir trolig lagt 28/8. Det fylles inntil vegger i løpet av samme uka.

Hovedarbeidsoppgave vil være snekkering, beising og ev flislegging, samt å holde det i orden på byggeplassen. Det vil bli servert mat på lengre arbeidsøkter, over 3,5 time. Skigruppa trenger din hjelp noen dager, kvelder, lørdager og søndager utover høsten. Det er ingen krav ift hva man kan i forhold til oppgavene som skal utføres eller hvor ofte man kan. Lagene vil bli ledet av fagkyndige personer. Skigruppa trenger flest mulig frivillige som kan investere noen timer på dugnad for at barn og unge skal få ei skistue som er tilpasset dagens og fremtidas aktivitetsnivå. En trygg og god arena for ski, leik og moro i mange tiår fremover!

Skigruppa ber om at flest mulig kan delta på høstens store løft for barna og fremtiden. Oppstart vil være i uke 36, mandag 4/9. Meld deg på til Per Halvorsen (dugnadsansvarlig), per@printstream.no, 95087811 så raskt som mulig.

På forhånd, tusen takk for hjelpen!
Med vennlig hilsen
NIL ski styret og byggekomiteèn