Startliste NIL-rennet 8. mars

Ski

Velkommen til dagens NIL-renn på Sørlisletta 8. mars, fra kl. 18.

Her er lenke til oversikt over deltakere og starttidspunkt.

Vel møtt!

http://live.eqtiming.no/34681#contestants