Gjenglemte klær på Spåtind

Ski

Diverse klær som ble gjenglemt på Spåtind kan hentes på skistua.