Levering av vaffelrøre til Fischerrennet

2004

Hei!

I år er det 2004 gruppa som er ansvarlig for å lage vaffelrøre til Fischerrennet søndag den 17 januar. Alle 2004 barna må levere 3 liter vaffelrøre hver, uansett om de skal gå rennet eller ikke. Vaffelrøren kan leveres på skistua lørdag ettermiddag, eller før kl. 09:30 på renndagen.

Hilsen

Rennledelsen Fischerrennet 2016