Årsmøte Nittedal IL den 20.mars kl.19.00 på NIL-huset

Allidrett, Fotball, Friidrett, Ishockey og skøytesport, Nittedal IL, Ski, Tennis

Velkommen til årsmøtet for Nittedal IL onsdag 20.mars kl.19.00 på NIL-huset.

Vedlagt dagsorden og dokumenter.

Dagsorden
Sak 4 Hovedlagets årsberetning
Sak 5 Regnskap og balanse 2018
  – Noter til regnskapet
sak 6 Rapport fra kontrollkomiteen (deles ut på årsmøtet)
Sak 7.1 Fastsettelse av medlemskontingenten
Sak 7.2 Budsjett 2019
sak 7.3 Revisor
Sak 7.4 Virksomhetsplan og organisasjonskart
Sak 7.5 Anlegg – langtidsplan

Innkomne forslag:
Sak 7.7.1 Finansiering
Sak 7.7.2 Anleggskomité i NIL
Sak 7.7.3 Opprettelse av skøyte og hockeygruppe
  – Styrets innstilling til opprettelse av skøyte og hockeygruppe
Sak 7.7.4 Rulleskiløype på Sørli – forslaget er trukket
Sak 7.7.5 Opprettelse av prosjektgruppe Sagerud og Sørli

Velkommen til et innholdsrikt årsmøte!