NIL Allidrett – Styresammensetning for perioden 2024-2025

Verv Navn Epost Mobiltelefon
Leder Hilde Sletten allidrett@nittedalil.no 992 48 428
Nestleder / Sportslig leder: Siri Marte Kværnes
Sekretær Marita Aune
Økonomiansvarlig Elianne Egge
Øvrige styremedlemmer Håkon Smith-Isaksen
Joakim Fjellvang-Wenstøp
Kent Roger Bjørklund
Rune Sevilhaug Berg