Velkommen til årlig møte for innebandygruppa – Nittedal Wolves

Innebandy

Det vises til tidligere utsendt innkalling til årlig møte. Innebandygruppa i Nittedal IL – Nittedal Wolves inviterer til årlig møte 21. mars kl 19:00. Møtet vil gjennomføres fysisk på NIL-Huset. Årligmøte er en av de beste arenaene for å få innsikt i innebandygruppa sitt arbeid og påvirke innebandygruppa sin kurs videre. Alle medlemmer av innebandygruppa over 16 år som har betalt medlemskap til Nittedal IL er velkomne og har stemme og forslagsrett. Foreldre er også hjertelig velkomne. Foreldre som ikke er medlemmer i innebandygruppa har kun talerett.

Saksliste:
1.Konstituering
a.Godkjenne de stemmeberettigede
b.Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
c.Velge dirigent og referent

2. Utdeling av hederstegn

3. Behandle innebandygruppas årsberetning 2021

4. Behandle innebandygruppas regnskap 2021

5. Fastsette innebandygruppas budsjett for 2022

6. Fastsette årlig treningsavgift for 2022/23

7. Behandle forslag og saker
a. Behandle Visjon
b.Behandle Verdigrunnlag
c.Behandle Virksomhetsplan 2022 – 2027

8.Foreta følgende valg:
a.Leder
b.Styremedlem og varamedlem
c.Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
d.Valgkomite for neste årsmøte

Sakspapirer:
Årsberetning Nittedal Wolves 2021
Resultatrapport – 2021
Budsjett_2022
Virksomhetsplan 22_27
Treningsavgift 2022_2023
-Valg*

*Kandidater til valg vil bli tilgjengeliggjort her nærmere årlig møte evnt på møtet.

Mvh
Styret i Nittedal IL – Innebandy