1. Møt fram til kamp og trening – barna ønsker det
2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen – ikke bare eget barn.
3. Lær barnet ditt å takle både seier og tap. oppmuntre i medgang og motgang – ikke gi kritikk
4. Respekter likespillprinsippet. ikke forsøk å påvirke laglederen under kampen
5. se på dommeren som en veileder – ikke kritiser dommernes avgjørelser.
6. stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press det
7. spør om kampen var morsom og spennende – ikke spør etter resultatet
8. sørg for riktig og fornuftig utstyr – ikke overdriv
9. vis respekt for arbeidet klubben gjør – delta på aktiviteter hvor foreldre blir invitert
10. Tenk på at det er ditt barn som spiller innebandy – ikke du.