Nittedal IL er klare på at økonomien ikke skal stoppe noen fra å delta i idretten. Idretten er for alle. Er du i en økonomisk situasjon som gjør at du ikke har råd til å betale treningsavgift, ikke bare la være å betale treningsavgiften, men ta kontakt med lagleder så finner vi en ordning.

Treningsavgiften for sesongen 2023/24

  • 1400 kr for født 2016 eller yngre*
  • 700 kr for 2013-2014-2015
  • 900 kr for 2011-2012
  • 1650 kr for 2010 til 18 år
  • 2000 kr for alle over 18 år
  • 950 kr for foreldreinnebandy/Raksha

*Treningsavgiften for 1 og 2 klasse er felles for alle idrettene i idrettslaget. For 1400 kan du delta i alle idrettslagets tilbud (fotball, ski, innebandy, friidrett osv).

Medlemskontingent

Medlemskontingent i NIL er kr. 400,- pr år. For barn under 7 år kr. 200,- pr. år. Kontingenten kan endres på NILs generalforsamling. Faktura for medlemskontingenten blir sendt ut i begynnelsen av året. Oppsigelse av medlemskapet i NIL gjøres ved å sende en epost til NIL med opplysninger om navn, adresse og fødselsdato. Vi vil gjerne høre hva som er årsaken til at du velger å melde deg ut. Oppsigelse må skje før årsskifte 31.12. Oppsigelse etter 31.12 medfører at medlemskapet løper ut inneværende år og kontingent må betales.

Spillerlisens

Alle som skal spille kamp må ha løst lisens. Ingen lisens = ingen kamp.

Mer info om lisens
Forskjellen på grunnlisens og utvidet lisens er forsikringen, i all hovedsak dekningsgrad og tid til behandling. Om dere velger grunnlisens eller utvidet lisens er opp til dere å vurdere. Dere må selv passe på å betale rett beløp.

Rett beløp og mer info finner du på Bandyforbundet sine sider: Her;

Oversikten i linken over gir noe rom for tolkning. Her følger noen presiseringer:

*«Spillerlisens for spillere i laveste krets/regionale serier» gjelder for Damer 1 og damer 2, Old Girls, Veteran og herrelag i 5.divisjon. Eventuelt herrelag i 4.divisjon vil trenge «Spillerlisens for øvrige seniorserier». Juniorer som spiller i seniorserier må betale lisens etter hvilken seniorserie de spille i. Det holder med en lisens.

*I aldersbestemte serier løses lisens etter når spilleren er født uavhengig av om de spillere i eldre serier (ikke senior serier).

*For de som skal delta på det nye tilbudet med 3v3-turnering må ha løst lisens. Enten en vanlig serielisens eller en «Turneringslisens».

Er det noen som ikke har mottatt mail for å betale lisens, ta kontakt med lagleder.

*Denne informasjonen gjelder kun for spillere i seriespill og aktivitetsserie. Frem til den datoen de fyller 13 årer er de dekket av Barneidretts- og klubbforsikring (men de må løse lisens for aktivitetsserie). Du kan lese mer om på Bandyforbundet sine sider: Her;

Alt i alt, tror vi innebandy er av de billigste organiserte idretten Nittedal. Om det er noen som er i en økonomisk situasjon som gjør at disse kostnadene er vanskelig å håndtere, ta kontakt med post@nittedalwolves.no så finner vi en løsning. Behandles konfidensielt

#alleskalmed