Nittedal IL er klare på at økonomien ikke skal stoppe noen fra å delta i idretten. Idretten er for alle. Er du i en økonomisk situasjon som gjør at du ikke har råd til å betale treningsavgift, ikke bare la være å betale treningsavgiften, men ta kontakt med lagleder så finner vi en ordning.

Treningsavgiften for sesongen 2021/22

  • 1400 kr for barn 2014 og yngre*
  • 500 kr for 2011-2012-2013
  • 600 kr for 2009-2010
  • 1500 kr for 13 år – 18 år
  • 1800 kr for alle over 18 år

*Treningsavgiften for 1 og 2 klasse er felles for alle idrettene i idrettslaget. For 1400 kan du delta i alle idrettslagets tilbud (fotball, ski, innebandy, friidrett osv).

Medlemskontingent

Medlemskontingent i NIL er kr. 400,- pr år. For barn under 7 år kr. 200,- pr. år. Kontingenten kan endres på NILs generalforsamling. Faktura for medlemskontingenten blir sendt ut i begynnelsen av året. Oppsigelse av medlemskapet i NIL gjøres ved å sende en epost til NIL med opplysninger om navn, adresse og fødselsdato. Vi vil gjerne høre hva som er årsaken til at du velger å melde deg ut. Oppsigelse må skje før årsskifte 31.12. Oppsigelse etter 31.12 medfører at medlemskapet løper ut inneværende år og kontingent må betales.

Spillerlisens

Spillerlisens må løses av alle spillere over 12 år og inkluderer en forsikring**. For mer detaljer se bandyforbundet sine sider bandyforbundet.no for mer info og gjeldende lisenspriser.

«Bandyforbundets lisensordning er et av de viktigste kriteriene for forbundets og kretsenes aktivitetstilbud.

For å delta i aktiviteter (serie- og cupkamper) er det et krav at spillere født 2006 eller tidligere, har løst lisens. En spiller uten lisens er ikke spilleberettiget og en klubb som benytter en spiller i obligatorisk kamp vil kunne bli fratatt poeng.

Alle aldersbestemte spillere som spiller opp på seniornivå, må betale mellomlegget mellom sin egen lisenstype og lisenstypen som er gjeldene i den serien de skal spille i.
Ved innbetalinger av mellomlegg brukes samme kid-nummer som ved opprinnelig lisensbetaling.

En spiller uten lisens er heller ikke forsikret. Betalt lisens i riktig kategori betyr at spilleren er forsikret, i forbundets alle tre idretter, i trening og kamp, hele lisensperioden (1.september – 31.august).

Overskuddet fra lisensordningen er med på å finansiere Norges Bandyforbunds drift av serier og øvrige aktiviteter for alle aldersgrupper og nivåer.

Lisensordningen er vedtatt av Forbundstinget og forutsetter at klubbene påser at samtlige spillere som deltar i obligatoriske kamper har løst lisens.»

**Alle barn som har betalt medlemsavgiften er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund (Barneidrettsforsikring).