Samtykkeerklæring for bilder og video

2004-2008 jenter innebandy, 2007-Innebandy, 2008-Innebandy, 2009-Innebandy, 2010-Innebandy, Innebandy, J14-innebandy, Old Boys, Old girls

Nittedal Wolves har laget en samtykkeerklæring for bruk av bilder/video som alle spillere/foresatte må fylle ut. Vi er nødt til å vite hvilke barn som kan være med på bilder til f.eks klubbens nettsider, Facebook sider, Varingen etc. Samtykkeerklæringen er basert på Norges Idrettsforbunds retningslinjer. 

En presisering; Nittedal Wolves vil ikke oppgi navn på fotograferte personer på Facebook og www.nittedalil.no uten at det er innhentet samtykke i hvert enkelt tilfelle. Når Nittedal Wolves oversender materiale/bilder til omtaler i aviser, f.eks Varingen, vil heller ikke navn oppgies uten at det er innhentet samtykke i hvert enkelt tilfelle. 

Til sist en påmindelse: Bilder/videoer som deles på lagenes lukkede Facebook sider skal ikke “tagges” med navn eller deles utenfor den lukkede gruppa (med unntak av bilder som kun dit barn er avbildet på).

Samtykkeerklæringen kan lastes ned her: SAMTYKKEERKLÆRING!

Ferdig utfylt/signert skjema leveres lagleder/lagleder av hvert enkelt lag snarest.